ลดความขัดแย้ง ร่วมแก้ปัญหาขยะบนเกาะสมุย

ลดความขัดแย้ง ร่วมแก้ปัญหาขยะบนเกาะสมุย

ลดความขัดแย้ง ร่วมแก้ปัญหาขยะบนเกาะสมุย

รูปข่าว : ลดความขัดแย้ง ร่วมแก้ปัญหาขยะบนเกาะสมุย

ไทยพีบีเอสจับมือกับหลายภาคส่วนที่เกาะสมุยเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาความขัดแย้งในการจัดการขยะกว่า 400 ตันโดยเริ่มจากจัดการขยะเปียก หรือ ขยะอินทรีย์ก่อน เพื่อหยุดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง

แม้นายสมุย อักษร จะประกอบกิจการเป็นโรงพิมพ์ แต่ก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการนำขยะเปียกมาแปรรูปเป็นก๊าซหุงต้ม ด้วยกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ปลายปีที่ผ่านมาไทยพีบีเอสจับมือกับหลายภาคส่วนที่เกาะสมุยเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาความขัดแย้งในการจัดการขยะประมาณ 400,000 ตัน โดยเริ่มจากจัดการขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ก่อน เพื่อหยุดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง

 

 

นอกจากจะเป็นจุดสาธิตขั้นตอนกระบวนการแปรรูปขยะเปียกแล้ว ยังจะได้เห็นการใช้ประโยชน์จริงในครัวเรือนอีกด้วย เพราะมีบ้านของคนในละแวกนี้ขอต่อก๊าซจากระบบสาธิตไปใช้ในครัวเรือนได้จริง โดยบอกว่าทำให้ประหยัดจากการซื้อก๊าซหุงต้มจาก 2 เดือนต้องซื้อ 1 ลูก เป็น 5 เดือนจึงจะซื้อ 1 ลูก

 

 

ส่วนธุรกิจโรงแรมก็มีตัวอย่างให้เรียนรู้ได้ที่โรงแรมละไมวันทา ที่ปัจจุบันสามารถลดขยะได้จากที่เคยทิ้งขยะวันละ 10 ถุงดำใหญ่ เหลือเพียงวันละ 2-3 ถุงเท่านั้น

ที่นี่นอกจากมีการแยกขยะไว้ขายเพื่อนำเงินมาเป็นสวัสดิการพนักงานแล้วยังเก็บขยะอินทรีย์ทุกชนิดมาทำเป็นปุ๋ยหมักใช้กับต้นไม้ในโรงแรม เศษอาหารนำมาทำน้ำหมักอีเอ็มไว้ล้างพื้น และสลายไขมันในบ่อดักไขมัน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ ทางโรงแรมบอกว่าพยายามเผยแพร่ให้มากที่สุด

 

 

ไทยพีบีเอสได้รับการประสานให้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหาขยะในเกาะสมุยตั้งแต่เดือน ต.ค.ที่ผ่านมา มีการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและพูดคุยกับกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆ คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มค้าปลีก กลุ่มภาคประชาชน และเทศบาลนครเกาะสมุย จนพบวิธีการที่แต่ละภาคส่วนจะร่วมมือกันลดปริมาณขยะ เพื่อหยุดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง ปีนี้จึงเกิดกลุ่มต่างๆ ที่ร่วมกันจัดการขยะโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือระหว่างกันขึ้นภายใต้โครงการสมุยสะอาด

 

นอกจากการพัฒนากลไกให้ความร่วมมือในการลดขยะต้นทางเดินหน้าต่อไปได้แล้ว ปีนี้โครงการยังจะมุ่งขยายเครือข่ายภาคใต้เพื่อจัดการขยะเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวเป็นสำคัญอีกด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน