เด็กกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตสงกรานต์เฉลี่ย 14 คนต่อวัน

เด็กกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตสงกรานต์เฉลี่ย 14 คนต่อวัน

เด็กกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตสงกรานต์เฉลี่ย 14 คนต่อวัน

รูปข่าว : เด็กกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตสงกรานต์เฉลี่ย 14 คนต่อวัน

แพทย์เตือนช่วงสงกรานต์ เด็กเป็นกลุ่มเสียงเสียชีวิตมากถึงเท่าตัว เฉลี่ย 14 คนต่อวัน พบจมน้ำอันดับหนึ่ง รองลงมา อุบัติเหตุ แนะเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้น

วันนี้(4เม.ย.2560) รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า แต่ละปีมีเด็กวัย 1 ถึง 14 ปี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรวมกว่า 2,500 คน สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 มาจากอุบัติเหตุจมน้ำ เฉลี่ยประมาณ 900 - 1,100 คน ต่อปี อันดับ 2 จากอุบัติเหตุจราจร เฉลี่ยประมาณ 700-1,000 คน ต่อปี /และจากสาเหตุอื่น เช่น ตกจากที่สูง, ของแข็งชนกระแทก, ความรุนแรง และจากไฟฟ้า รวมเฉลี่ยประมาณ 500 คน ต่อปี

ทั้งนี้มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆเฉลี่ย 7 คนต่อวัน โดยช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย.พบว่า เด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มสูงจากปกติถึงเท่าตัว หรือเฉลี่ยประมาณ 14 คน ต่อวัน จึงแนะนำผู้ปกครองให้ป้องกันและเฝ้าระวังลูกหลานจากอุบัติเหตุจมน้ำ เช่น ไม่ให้ไปเล่นตามแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ไม่มีการจัดโซนนิ่งความปลอดภัย รวมถึงการเล่นน้ำในสวนน้ำเคลื่อนที่ซึ่งขณะนี้เป็นที่นิยมในช่วงฤดูร้อนโดยไปจัดตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวและตลาดนัด ซึ่งบางแห่งไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย


สำหรับการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุจราจรในเด็ก ต้องให้ความสำคัญ ทั้งการสวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อคให้เด็กเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตั้งคาร์ซีทให้เด็กแรกเกิด ถึง 9 ปี จะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 60

กลับขึ้นด้านบน