ป.ป.ช.ยอมรับตรวจสอบทรัพย์สิน 13 รักษาการรองอธิการบดีไม่ได้

ป.ป.ช.ยอมรับตรวจสอบทรัพย์สิน 13 รักษาการรองอธิการบดีไม่ได้

ป.ป.ช.ยอมรับตรวจสอบทรัพย์สิน 13 รักษาการรองอธิการบดีไม่ได้

รูปข่าว : ป.ป.ช.ยอมรับตรวจสอบทรัพย์สิน 13 รักษาการรองอธิการบดีไม่ได้

ป.ป.ช.ยอมรับไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 13 คนที่ลาออกและกลับมารับตำแหน่งรักษาการตามข้อเรียกร้องของกลุ่มภาคีเครือข่ายต้านการทุจริตได้ พร้อมระบุว่าอาจเพราะเป็นข้อกำหนดใหม่ที่เร่งรัดจนเกินไป

วันนี้ (5 เม.ย.2560) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ (ภตช.) ยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 13 คน ที่ลาออกจากตำแหน่งภายหลัง ป.ป.ช.ประกาศให้ตำแหน่งรองอธิการบดีต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เพราะมองว่ามีเหตุอันควรสงสัยและหลังการลาออกทั้ง 13 คนได้กลับมาทำหน้าที่รักษาการอีกครั้ง พร้อมขอให้ ป.ป.ช.กำหนดตำแหน่งยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกรรมการ ป.ป.ช.และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ระดับ 9 ขึ้นไป รวมถึงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.เปิดเผยว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 13 คน ไม่มีเจตนาปกปิด โดยยอมรับว่าอาจเป็นข้อกำหนดที่เร่งรัดเกินไป เพราะเพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา และเปิดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน แต่ยืนยันว่าการกำหนดตำแหน่งเพิ่มเพื่อให้เกิดความสุจริตและโปร่งใส และเตรียมกำหนดตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก พร้อมยอมรับว่าไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบรองอธิการบดีทั้ง 13 คน ที่กลับมารับตำแหน่งรักษาการได้

เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกเอกสารชี้แจงการลาออกของรองอธิการบดีทั้ง 13 คน เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมกับมีการแต่งตั้งทั้ง 13 คน กลับมารักษาการในตำแหน่งเดิมว่าการลาออกไม่ใช่เพื่อประท้วง หรือหลีกเลี่ยงการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน แต่เพราะประกาศของ ป.ป.ช.เกิดขึ้นกะทันหัน โดยไม่เคยได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงเงื่อนไขนี้ เพราะเป็นประกาศที่ให้เวลาเพียง 4 วันในการปฏิบัติ เกรงว่า ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน อาจมีข้อผิดพลาด ส่วนการตั้งทั้ง 13 คนกลับเข้ามาทำหน้าที่รักษาการอีกครั้ง เพราะยากที่จะหาผู้มีความรู้ความสามารถมาดำรงในตำแหน่งได้ทันที

กลับขึ้นด้านบน