"มีชัย" ยืนยันไม่สามารถจัดเลือกตั้งภายในปีนี้ เหตุไม่ทันกรอบเวลาจัดทำร่างกฎหมายลูก

"มีชัย" ยืนยันไม่สามารถจัดเลือกตั้งภายในปีนี้ เหตุไม่ทันกรอบเวลาจัดทำร่างกฎหมายลูก

"มีชัย" ยืนยันไม่สามารถจัดเลือกตั้งภายในปีนี้ เหตุไม่ทันกรอบเวลาจัดทำร่างกฎหมายลูก

รูปข่าว : "มีชัย" ยืนยันไม่สามารถจัดเลือกตั้งภายในปีนี้ เหตุไม่ทันกรอบเวลาจัดทำร่างกฎหมายลูก

ประธาน กรธ.ยืนยันไม่สามารถจัดการเลือกตั้งภายในปี 2560 เนื่องจากการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับที่มีกรอบ 8 เดือน และ สนช.พิจารณาอีก 2 เดือน ส่วนการปรับแก้เนื้อหาตามข้อสังเกตพระราชทาน เป็นประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสำนักพระราชวังเท่านั้น

วันนี้ (6 เม.ย.2560) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปี 2560 ตามที่นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองคณบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุ เพราะหากนับเวลาจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับที่มีกรอบ 8 เดือน และอีก 2 เดือน สำหรับการพิจารณาของ สนช.ก็จะถึงสิ้นปี ส่วนที่คาดการณ์ว่าการเลือกตั้งอาจขยายไปถึงปี 2562 เพราะ สนช.อาจลงมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้น เป็นเพียงการคาดเดา ยืนยันว่าการทำงานระหว่าง กรธ.และ สนช.เกี่ยวกับกฎหมายลูก มีการหารือร่วมกันมาโดยตลอด แต่ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่ สนช.อาจลงมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายลูกในวาระ 3 ซึ่งต้องปรับแก้ แต่จะใช้เวลาไม่นาน ส่วนกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อสังเกตพระราชทาน ยืนยันว่าเป็นประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสำนักพระราชวังเท่านั้น จึงไม่ส่งผลใดๆ ต่อบทบัญญัติอื่น

ขณะเดียวกัน ในวันนี้ มีการเผยแพร่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ผ่านราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งได้ปรับแก้ตามข้อสังเกตพระราชทานทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สำเร็จราชการและคุณสมบัติขององคมนตรี รวมทั้งมีการตัดวรรค 3-6 ของมาตรา 5 ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกแก้วิกฤต ที่มีองค์ประกอบจากประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้าน ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานองค์กรอิสระ ออกไป แต่ให้คงวรรค 1 และ 2 ของมาตรา 5 ไว้ตามเดิม ที่กำหนดไว้ว่า กรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบังคับไว้ ให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครอง..ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งคล้ายกับมาตรา 7 ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550

กลับขึ้นด้านบน