หวั่นผู้โดยสารตกค้างช่วงสงกรานต์ หลังรถเสริมงดให้บริการ

หวั่นผู้โดยสารตกค้างช่วงสงกรานต์ หลังรถเสริมงดให้บริการ

หวั่นผู้โดยสารตกค้างช่วงสงกรานต์ หลังรถเสริมงดให้บริการ

รูปข่าว : หวั่นผู้โดยสารตกค้างช่วงสงกรานต์ หลังรถเสริมงดให้บริการ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ รถไม่ประจำทาง หรือรถเสริมบางบริษัท งดวิ่งให้บริการ โดยอ้างว่ามาตรการทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมไม่สอดคล้องกับการเดินรถจริง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการเดินทางของผู้โดยสารที่คาดว่าจะตกรถไม่ต่ำกว่าหมื่นคนช่วงเทศกาล

การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการเดินรถมากขึ้น โดยการใช้ GPS ในการบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เพื่อควบคุมรถและพฤติกรรมคนขับ ระบบ GPS จะเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถ ของกรมการขนส่งทางบก ระบบดังกล่าวจะบันทึกข้อมูล เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว/ชั่วโมงการขับขี่ ตำแหน่งพิกัดของรถ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนตามกฎระเบียบนี้ จะถูกปรับตามกฎหมายหลายมาตรการที่บังคับใช้ผ่านเครื่องมือดังกล่าว

นายทนงพันธ์ สุทธิพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยเห็นว่า การใช้ระบบ GPS บันทึกการเดินทางของรถนั้นไม่สอดคล้องกับการเดินรถจริง เมื่อเดินรถภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องงดวิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเดินทางของผู้โดยสารช่วงนี้ทันที

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ ระบุว่า มีแผนรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางระหว่างวันที่ 10-17 เม.ย.นี้ ซึ่ง บขส.คาดการณ์ว่าต้องใช้รถไม่ต่ำกว่า 7,000 เที่ยว จากแผนที่เตรียมไว้ บขส.ยังขาดรถบริการอยู่อีกประมาณ 500 เที่ยว หากเป็นรถประเภท VIP จำนวน 24 ที่นั่ง จะเท่ากับผู้โดยสารไม่มีตั๋ว 12,000 คน และจากที่ทีมข่าวเดินสำรวจพบว่า ช่องจำหน่ายตั๋วหลายบริษัทพูดตรงกันว่า บางเส้นทางตั้งแต่วันที่ 10-17 เม.ย. ตั๋วเต็มทุกที่นั่ง

 

 

กลับขึ้นด้านบน