"คมนาคม" เข้มงวดความปลอดภัย คาดวันที่ 11-12 เม.ย.ประชาชนเดินทางมากที่สุด

"คมนาคม" เข้มงวดความปลอดภัย คาดวันที่ 11-12 เม.ย.ประชาชนเดินทางมากที่สุด

"คมนาคม" เข้มงวดความปลอดภัย คาดวันที่ 11-12 เม.ย.ประชาชนเดินทางมากที่สุด

รูปข่าว : "คมนาคม" เข้มงวดความปลอดภัย คาดวันที่ 11-12 เม.ย.ประชาชนเดินทางมากที่สุด

กระทรวงคมนาคม ยืนยันว่า ต้องเข้มงวดกวดขันการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 11 - 12 เม.ย.จะมีปริมาณการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวสูงที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กระทรวงคมนาคม คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 11 - 12 เม.ย.จะมีปริมาณการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวสูงที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะมีผู้เดินทางประมาณ 190,000. -200,000 คนต่อวัน ส่วนขากลับ คาดว่า จะมีผู้เดินทางมากที่สุด ในวันที่ 16-17 เม.ย. ประมาณ 200,000 คนต่อวัน

ส่วนการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะที่ปีนี้กำหนดให้มีการติดตั้งระบบ GPS และเข็มขัดนิรภัย และมีอุปกรณ์ดับเพลิงทุกคัน รวมถึงมีการถอดเบาะที่นั่งผู้โดยสารออกเหลือ 13 ที่นั่งตามกฎหมายกำหนด นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยช่วงวันที่ 7-10 เม.ย.มีการลงพื้นที่ทุกสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทุกแห่ง และสถานประกอบการทุกจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ขยายผลต่อเนื่อง และตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.เป็นต้นไป ผู้ประกอบการต้องดำเนินการถอดหรือปรับปรุงที่นั่งทันที ซึ่งกรมการขนส่งทางบก จะเริ่มบังคับใช้กฎหมาย จับ ปรับ ในอัตราเบื้องต้นก่อน

 

กลับขึ้นด้านบน