กรมสรรพากร ให้ยื่นภาษีผ่านเน็ต 10 เม.ย.เป็นวันสุดท้าย

กรมสรรพากร ให้ยื่นภาษีผ่านเน็ต 10 เม.ย.เป็นวันสุดท้าย

กรมสรรพากร ให้ยื่นภาษีผ่านเน็ต 10 เม.ย.เป็นวันสุดท้าย

รูปข่าว : กรมสรรพากร ให้ยื่นภาษีผ่านเน็ต 10 เม.ย.เป็นวันสุดท้าย

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่กรมสรรพากร เปิดให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับปีภาษี 2559 ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 10 เมษายน เบื้องต้นมียอดผู้ยื่นภาษีแล้วกว่า 10 ล้านฉบับ

วันนี้ (10 เม.ย.2560) กรมสรรพากรรายงานข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 9 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้ยื่นแบบเสียภาษีมากกว่า 10 ล้านฉบับ แบ่งเป็นยื่นทางอินเตอร์เน็ต 8.9 ล้านฉบับ และยื่นแบบกระดาษ 1.6 ล้านฉบับ คิดเป็นยอดภาษีที่ชำระพร้อมแบบ กว่า 16 ล้านบาท ในจำนวนนี้ มีผู้ยื่นขอเงินคืนภาษี ประมาณ 3.6 ล้านฉบับ

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมฯ ได้คืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์แล้ว กว่าร้อยละ 70 คิดเป็นสัดส่วน 3 ต่อ 1 ของผู้ยื่นแบบเสียภาษี ทั้งนี้หากประชาชนสมัครระบบพร้อมเพย์แบบผูกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กรมสรรพากรจะคืนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก โดยไม่ต้องจัดพิมพ์เช็ค เพื่อลดต้นทุนทั้งเอกสารเช็ค การส่งทางไปรษณีย์ และจะได้รับความสะดวกในการรับเงิ ส่วนผู้ไม่สมัครพร้อมเพย์จะได้รับเช็คเงืนคืนภาษี ภายใน 45 วัน ตามเงื่อนไขกฎหมายกำหนด

สำหรับบทลงโทษบุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบเสียภาษี ตามกฏหมายกำหนด แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีมีเงินภาษีที่ต้องชำระ พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมค่าปรับ ไม่เกิน 2,000บาท แต่หากไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเฉพาะค่าปรับ 2,000 บาท

 

กลับขึ้นด้านบน