สปท.เห็นชอบให้แก้กฎหมาย "กำนัน-ผญบ." ดำรงตำแหน่งครั้งละ 5 ปี

สปท.เห็นชอบให้แก้กฎหมาย "กำนัน-ผญบ." ดำรงตำแหน่งครั้งละ 5 ปี

สปท.เห็นชอบให้แก้กฎหมาย "กำนัน-ผญบ." ดำรงตำแหน่งครั้งละ 5 ปี

รูปข่าว : สปท.เห็นชอบให้แก้กฎหมาย "กำนัน-ผญบ." ดำรงตำแหน่งครั้งละ 5 ปี

ที่ประชุม สปท. เห็นด้วยกับรายงานให้แก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ ว่าด้วยการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน การดำรงตำแหน่งครั้งละ 5 ปี และการประเมินผลการทำงาน แม้จะมีเสียงคัดค้านไม่น้อยจากกำนันผู้ใกญ่บ้านทั่วประเทศ

สาระสำคัญที่กำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวนมาก ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่า การเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งละ 5 ปี สิ้นเปลืองงบประมาณ ที่ผ่านมาลักษณะการทำงานของทั้ง 2 ตำแหน่ง คล้ายข้าราชการ การทำงานเป็นวาระอาจไม่เหมาะสม และทั้ง 2 ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งทางปกครองเช่นเดียวกับข้าราชการ

ขณะที่ การประชุม สปท.มีมติเห็นด้วยกับรายงานข้อเสนอการเลือก วาระ และประเมินผลงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ของ สปท.ด้านการเมือง ด้วยคะแนน 91 เสียง ไม่เห็นด้วย 27 เสียง และงดออกเสียง 32 เสียง

กลับขึ้นด้านบน