ศาลปกครองยกคำร้อง "ยิ่งลักษณ์" ขอทุเลาคำสั่งยึดทรัพย์ 3.5 หมื่นล้าน

ศาลปกครองยกคำร้อง "ยิ่งลักษณ์" ขอทุเลาคำสั่งยึดทรัพย์ 3.5 หมื่นล้าน

ศาลปกครองยกคำร้อง "ยิ่งลักษณ์" ขอทุเลาคำสั่งยึดทรัพย์ 3.5 หมื่นล้าน

รูปข่าว : ศาลปกครองยกคำร้อง "ยิ่งลักษณ์" ขอทุเลาคำสั่งยึดทรัพย์ 3.5 หมื่นล้าน

ทนายความของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เตรียมยื่นคำร้องใหม่ หลังศาลปกครอง ยกคำร้อง ขอทุเลาคำสั่งยึดทรัพย์ 35,000 บาท ในคดีจำนำข้าว

ศาลปกครองกลางพิเคราะห์แล้ว เห็นว่ากรมบังคับคดีในฐานะผู้ถูกร้อง ยังไม่ได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เนื่องจากกระทรวงการคลังยังมิได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขการทุเลาการบังคับคดีตามระเบียบของศาล

นายนพดล หลาวทอง ทนายความ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุว่า เตรียมยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลใหม่ โดยเห็นการยกคำร้องศาลยังไม่ได้ก้าวล่วงไปวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี เพียงพิจารณาว่าคดีอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะให้คุ้มครองหรือทุเลาการบังคับทางปกครองหรือไม่เท่านั้น

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ให้ชดใช้ค่าสินไหม 3.5 แสนล้านบาท ทดแทนความเสียหายกรณีเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว โดยขอให้ทุเลาคำสั่งจนกว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำพิพากษา

กลับขึ้นด้านบน