สภาทนายความ ระดมทนายช่วยฟ้องคดีบ่อขยะ เรียกร้องค่าชดเชย

สภาทนายความ ระดมทนายช่วยฟ้องคดีบ่อขยะ เรียกร้องค่าชดเชย

สภาทนายความ ระดมทนายช่วยฟ้องคดีบ่อขยะ เรียกร้องค่าชดเชย

รูปข่าว : สภาทนายความ ระดมทนายช่วยฟ้องคดีบ่อขยะ เรียกร้องค่าชดเชย

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภูเขาขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประสานสภาทนายความช่วยฟ้องคดี ตามคำแนะนำของศาลปกครอง หลังที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขปัญหาได้

วันนี้ (11เม.ย.2560) ชาว ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่รับผลกระทบจากภูเขาขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่มีปริมาณขยะสะสมตกค้างมากกว่า 2.4 ล้านตัน จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความชัดเจนกับประชาชน ถึงแนวทางการแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

ชาวบ้านได้รวบรวมเอกสารหลักฐานตามคำแนะนำของสภาทนายความนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในกลุ่มพื้นที่ทางการเกษตรที่ต้องทิ้งร้างและผลกระทบด้านสุขภาพมากกว่า 240 ราย และได้ส่งเอกสารต่อสภาทนายความนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตัวแทนในการยื่นฟ้องคดี เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายแล้ว

นายสุภัทร คชเชน ประธานสภาทนายความนครศรีธรรมราช ระบุว่า ขณะนี้สภาทนายความนครศรีธรรมราช ได้เร่งส่งเรื่องการประสานงานไปยังสภาทนายความแห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก และผู้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องระดมทนายความผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมด้วยส่วนคดีนั้นเบื้องต้นจะฟ้องเพื่อเยียวยาค่าชดเชยเป็นชุดแรก

กลับขึ้นด้านบน