กรมการจัดหางาน เร่งหางานให้ผู้สูงอายุ หวังเพิ่มคุณค่า-ลดภาระลูกหลาน

กรมการจัดหางาน เร่งหางานให้ผู้สูงอายุ หวังเพิ่มคุณค่า-ลดภาระลูกหลาน

กรมการจัดหางาน เร่งหางานให้ผู้สูงอายุ หวังเพิ่มคุณค่า-ลดภาระลูกหลาน

รูปข่าว : กรมการจัดหางาน เร่งหางานให้ผู้สูงอายุ หวังเพิ่มคุณค่า-ลดภาระลูกหลาน

กรมการจัดหางาน เร่งจัดหาตำแหน่งงานว่างให้ผู้สูงอายุ เผย เดือน มี.ค.นายจ้างมีความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุกว่า 700 อัตรา โดยตำแหน่งแรงงานด้านการผลิตมีความต้องการมากที่สุด

วันนี้ (11เม.ย.2560) นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 เม.ย.นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วยังเป็นวันผู้สูงอายุด้วย ซึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ 

กระทรวงแรงงานมีแผนในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่องของภาคเอกชน โดยส่งเสริมการจ้างงานให้เหมาะสมกับช่วงวัย ประสบการณ์ทำงาน และความพร้อมของร่างกายของผู้สูงอายุ กรมการจัดหางานได้ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีนายจ้างแจ้งตำแหน่งงานว่างผู้สูงอายุ จำนวน 774 อัตรา

โดยความต้องการ 5 อันดับแรกคือ 1.แรงงานด้านการผลิต 2.เสมียนพนักงานทั่วไป 3.เจ้าหน้าที่สำนักงานอื่น ๆ 4.แรงงานประมง 5.พนักงานขาย

โดยกรมการจัดหางานได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุขึ้น ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 จนถึงเดือนมีนาคม 2560 มีผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางาน จำนวนทั้งสิ้น 2,570 คน ได้รับการบรรจุงานแล้ว จำนวน 215 คน โดยได้รับการบรรจุงานในตำแหน่งแรงงานด้านการผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็นแม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตน้ำตาลตามลำดับ สร้างรายได้ 2,608,500 บาทต่อเดือน หรือ 31,302,000 บาทต่อปี

ขณะเดียวกัน กรมการจัดหางานได้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำอยู่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่อีกจำนวน 20 คน โดยปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพให้กับคนหางาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจ้างงาน จำนวน 9 คน ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำอยู่ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายวรานนท์ กล่าวว่า การที่ผู้สูงอายุสามารถทำงานได้มากขึ้นจะสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ ซึ่งกรมการจัดหางานได้มีการให้บริการจัดหางานผู้สูงอายุทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly ด้วย โดยภายในเว็บจะจำแนกตามประสบการณ์ คุณสมบัติ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในกลุ่มงานประจำ งานชั่วคราว งานสัญญาระยะสั้น งานรับงานไปทำที่บ้าน และงานที่ปรึกษา ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลให้กับนายจ้างและสถานประกอบการใช้ในการพิจารณาคัดเลือกได้

หากผู้สูงอายุต้องการจะหางานทำ หรือนายจ้าง สถานประกอบการใดประสงค์จะจ้างงานผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

กลับขึ้นด้านบน