คสช.ยกเลิกคำสั่งควบคุมพื้นที่ "วัดพระธรรมกาย"

คสช.ยกเลิกคำสั่งควบคุมพื้นที่ "วัดพระธรรมกาย"

คสช.ยกเลิกคำสั่งควบคุมพื้นที่ "วัดพระธรรมกาย"

รูปข่าว : คสช.ยกเลิกคำสั่งควบคุมพื้นที่ "วัดพระธรรมกาย"

คสช.ประกาศยกเลิกคำสั่งควบคุมวัดพระธรรมกายและพื้นที่โดยรอบ หลังภารกิจตรวจค้นวัดเสร็จสิ้นและสถานการณ์ในพื้นที่เป็นปกติ

วันนี้ (11 เม.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 5/2560 เรื่องมาตรการให้อํานาจกําหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ลงวันที่ 15 ก.พ.2560 โดยกําหนดให้วัดพระธรรมกาย ตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกาย เป็นพื้นที่ควบคุมตามคําสั่งดังกล่าว เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้น

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รายงานว่า ภารกิจในการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย เพื่อจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับของศาลอาญาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ประกอบกับสถานการณ์ในพื้นที่มีความสงบเรียบร้อยเป็นปกติ ตลอดจนมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อดําเนินการสอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่วัดพระธรรมกาย รวมทั้งพื้นที่โดยรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2 วรรคสอง ของคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 5/2560 เรื่องมาตรการให้อํานาจกําหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ลงวันที่ 15 ก.พ.2560

หัวหน้า คสช.โดยความเห็นชอบของ คสช.จึงประกาศให้ยกเลิกการกําหนดพื้นที่วัดพระธรรมกาย ตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกายใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมถึงพื้นที่หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 12 และหมู่ 13 ใน ต.คลองสอง และพื้นที่หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 และหมู่ 11 ใน ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นพื้นที่ควบคุมตามคําสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

กลับขึ้นด้านบน