ศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด “ชาลอต โทณวณิก”

ศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด “ชาลอต โทณวณิก”

ศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด “ชาลอต โทณวณิก”

รูปข่าว : ศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด “ชาลอต โทณวณิก”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นางชาลอต โทณวณิก

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นางชาลอต โทณวณิก ดังนี้

ด้วยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ไว้เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 แล้ว นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเป็นต้นไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ทั้งนี้ เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตามให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เป็นฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการ กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งนี้

และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 11 เมษายน 2560 ซึ่งสามารถตรวจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th

 

กลับขึ้นด้านบน