เตือน"แรงงาน"กลับบ้านระวังถูกหลอก

เตือน"แรงงาน"กลับบ้านระวังถูกหลอก

เตือน"แรงงาน"กลับบ้านระวังถูกหลอก

รูปข่าว : เตือน"แรงงาน"กลับบ้านระวังถูกหลอก

กรมการจัดหางาน ตั้งหน่วยบริการและอำนวยความสะดวก ส่งคนหางานกลับบ้านเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 สกัดถูกต้มตุ๋นจากแก๊ง 18 มงกุฏ

วานนี้( 12 เม.ย.2560) ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ หัวลำโพง นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ได้รับมอบหมายจากกรมการจัดหางาน ร่วมกิจกรรม “ส่งคนหางานกลับบ้านเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560” ภายใต้โครงการ “ให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง” จัดโดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพ มหานครพื้นที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน โดยให้บริการจัดหางานและรับเรื่องราวร้องทุกข์แก่ผู้เดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ และประชาชนทั่วไป ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว สารตลาดแรงงาน และคนหางาน โดยเฉพาะให้ประชาชนที่ใช้บริการ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้โอกาสที่ประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์มาหลอกลวงคนหางาน และชักชวนว่าสามารถจัดหางานให้ทำได้ และจัดส่งคนหางานให้กับนายจ้างเพื่อรับค่าตอบแทน

โดยได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและแนะนำการให้บริการจัดหางานของรัฐแก่ประชาชนทั่วไป ณ จุดให้บริการสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) จำนวน 3 ผลัดคือ ผลัดที่ 1 เวลา 06.00 – 14.00 น. ผลัดที่ 2 เวลา 14.00 – 22.00 น. และผลัดที่ 3 เวลา 22.00 – 06.00 น. โดยปฏิบัติงานทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ในปี 2560 (มกราคม-มีนาคม) ได้ให้บริการจัดหางาน จำนวน 695 คน และได้ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองคนหางานแก่ประชาชน จำนวน 1,418 คน

 

 

กลับขึ้นด้านบน