กรมคุมประพฤติเผยสถิติเมาแล้วขับช่วงสงกรานต์ 4,856 คดีจากทั้งหมด 5,173 คดี

กรมคุมประพฤติเผยสถิติเมาแล้วขับช่วงสงกรานต์ 4,856 คดีจากทั้งหมด 5,173 คดี

กรมคุมประพฤติเผยสถิติเมาแล้วขับช่วงสงกรานต์ 4,856 คดีจากทั้งหมด 5,173 คดี

รูปข่าว : กรมคุมประพฤติเผยสถิติเมาแล้วขับช่วงสงกรานต์ 4,856 คดีจากทั้งหมด 5,173 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยช่วงเทศกาลสงกรานต์มีอุบัติเหตุ 3,690 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 390 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,808 ราย ซึ่งมีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ 5,173 คดี แบ่งเป็นขับรถขณะเมาสุรา 4,856 คดี, ขับเสพ 278 คดี และขับรถประมาท 39 คดี

วันนี้ (19 เม.ย.2560) พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมกับ นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดแถลงข่าว "คุมประพฤติจัดหนัก ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยอธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการเกิดอุบัติเหตุ 3,690 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 390 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,808 ราย ซึ่งมีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 120 แห่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 5,173 คดี แบ่งเป็นขับรถขณะเมาสุรา 4,856 คดี, ขับเสพ 278 คดี และขับรถประมาท (ตามประมวลกฎหมายอาญา) 39 คดี และจังหวัดที่มีสถิติคดีสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม 402 คดี สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 287 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 285 คดี

สำหรับมาตรการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งศาลของกรมคุมประพฤติ ซึ่งมีการส่งผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา ทำงานบริการสังคมในสถานพยาบาล รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการกระตุ้นจิตสำนึกและรับทราบถึงความสูญเสียต่างๆ โดยการพาผู้กระทำผิดไปเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งในส่วนของห้องฉุกเฉินและห้องดับจิต รวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสภาพของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากอุบัติเหตุทางถนน

นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติมีมาตรการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติทุกกลุ่ม ทุกฐานความผิด ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 รวมทั้งมาตรการลงโทษทางสังคม สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข มาตรการ "ประสานจับกุม" ซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ผิดเงื่อนไข เพื่อให้ผู้กระทำผิดตระหนักว่า "ไม่มีเรา ท่านเข้าคุก"

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันมียอดผู้มาปฏิบัติหน้าที่บริการสังคมในโรงพยาบาล 2,314 ราย โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและทำงานบริการสังคม อาทิ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย และห้องดับจิต เป็นต้น ซึ่งจะพิจารณาตามศักยภาพ บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถพื้นฐานเดิม และเพศ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ทุกมาตรการของกรมคุมประพฤติล้วนมุ่งหวังเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกแก่ผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา ขับรถประมาท และคดีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 รับทราบถึงความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งในช่วงเทศกาลต่างๆ และช่วงเวลาปกติด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน