พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราผ่านอีเพย์เมนท์ ต.ค.นี้

พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราผ่านอีเพย์เมนท์ ต.ค.นี้

พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราผ่านอีเพย์เมนท์ ต.ค.นี้

รูปข่าว : พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราผ่านอีเพย์เมนท์ ต.ค.นี้

"กรมบัญชีกลาง" พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา ผ่านระบบอีเพย์เมนท์ ภาครัฐในเดือน ต.ค.นี้ ยืนยันผู้ที่ยังต้องการรับเป็นเงินสดยังสามารถรับได้ตามเดิม ส่วนการนำร่องจ่ายผ่านระบบใหม่จะเริ่มที่เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครก่อน

วันนี้ (19 เม.ย.2560) น.ส.อรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางมีแผนที่จะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราในเดือน ต.ค.นี้ โดยอยู่ระหว่างจัดเตรียมระบบให้พร้อมดำเนินการภายในเดือน ก.ย.นี้

เบื้องต้นกระทรวงมหาดไทย จะต้องแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา จากเดิมกำหนดให้เป็นอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ให้เพิ่มกรมบัญชีกลางเข้าไปเป็นผู้มีอำนาจจ่ายด้วย ซึ่งคาดว่าในเดือน มิ.ย.นี้จะนำร่องจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครก่อน

สำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอีเพย์เมนท์ นอกจากจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับแล้วยังจะลดการรั่วไหลของงบประมาณอีกด้วย ขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละคนได้รับสวัสดิการด้านใดบ้างและเพียงพอหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันแต่ละหน่วยงานแยกกันจ่าย ทำให้ฐานข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน การตรวจสอบข้อมูลแต่ละครั้งมีความยากลำบาก

สำหรับคนชรารายใดต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี หรืออีเพย์เมนท์ กรมบัญชีกลางจะโอนให้ แต่หากต้องการรับเงินสด จะโอนไปให้ อบต. หรือ อบจ.ช่วยจ่าย ส่วนการลงทะเบียนผู้สูงอายุนั้นยังเป็นหน้าที่ของ อบต.และ อบจ.ตามเดิม

 

กลับขึ้นด้านบน