รองผู้ว่าฯ ตรัง ทวงขอความเป็นธรรม หลังไม่ได้เลื่อนเป็นผู้ว่าฯ ทั้งที่มีอาวุโสสูงสุด

รองผู้ว่าฯ ตรัง ทวงขอความเป็นธรรม หลังไม่ได้เลื่อนเป็นผู้ว่าฯ ทั้งที่มีอาวุโสสูงสุด

รองผู้ว่าฯ ตรัง ทวงขอความเป็นธรรม หลังไม่ได้เลื่อนเป็นผู้ว่าฯ ทั้งที่มีอาวุโสสูงสุด

รูปข่าว : รองผู้ว่าฯ ตรัง ทวงขอความเป็นธรรม หลังไม่ได้เลื่อนเป็นผู้ว่าฯ ทั้งที่มีอาวุโสสูงสุด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเตรียมเข้าทวงถามความคืบหน้าต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม หลังยื่นเรื่องขอความเป็นธรรม กรณีไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งที่มีอาวุโสสูงสุด

วันนี้ (20 เม.ย.2560) กรณีนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนข้าราชการ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ตัวเอง และต้องการสร้างบรรทัดฐานการแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ไม่มีชื่อตัวเองได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งที่มีลำดับอาวุโสสูงสุดในการดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังต้นสังกัด คือปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายสายัณห์ เปิดเผยว่า หลังยื่นหนังสือต่อสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย และถวายฏีกา ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เป็นผู้ตอบหนังสือ แทนทั้ง 3 หน่วยว่าทุกอย่างได้ดำเนินการถูกต้อง จะไม่มีการทบทวนอีก จึงได้ส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างติดตามอยู่ว่า ทำไมถึงดำเนินการล่าช้ามาก แม้จะไม่มีระเบียบกำหนดกรอบเวลาการพิจารณาไว้ก็ตาม จึงเตรียมเดินทางไปทวงถามความคืบหน้า

กลับขึ้นด้านบน