60 วันห้ามเผาป่ามีคนถูกดำเนินคดี 11 ราย

60 วันห้ามเผาป่ามีคนถูกดำเนินคดี 11 ราย

60 วันห้ามเผาป่ามีคนถูกดำเนินคดี 11 ราย

รูปข่าว : 60 วันห้ามเผาป่ามีคนถูกดำเนินคดี 11 ราย

ครบ 60 วันห้ามเผาป่าแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มีผู้ถูกดำเนินคดี 11 ราย พร้อมเตรียมถอดบทเรียนเพื่อรองรับกับปัญหาปีหน้า

วันนี้(19 เม.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้จะถือเป็นวันสุดท้ายในการประกาศห้ามเผา เป็นเวลา 60 วัน เพื่อแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังวางแผนจัดการเผาเป็นพื้นที่ และอนุญาตให้เผาได้เฉพาะการเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ปัญหาหวนกลับมาเกิดซ้ำเหมือนเช่นปีก่อนอีก

ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บอกว่า แม้สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มคลี่คลาย แต่หลังจากสิ้นสุดวันประกาศ 60 วันห้ามเผา ตั้งแต่20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 เมษายน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนจัดการการเผาอย่างรอบคอบ เนื่องจาก ยังมีเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมาก

จากการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันในปีก่อน ซึ่งเกิดวิกฤตหมอกควัน หลังสิ้นสุดกำหนด 60 วันห้ามเผา ทำให้ปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังวางแผนบริหารจัดการการเผาเป็นโซนนิ่ง หลังวันสุดท้ายของมาตรการห้ามเผา โดยจะอนุญาติให้เผาได้เฉพาะการเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 9 เมษายน จังหวัดเชียงใหม่มีจุด ความร้อนสะสม 687 จุด ลดลงจากปีก่อน ที่มีจุดความร้อนสะสม 914 จุด ส่วนการบังการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันหมอกควันและไฟป่า มีการดำเนินคดี 11 คดี เป็นการกระทำความผิดพระราชบัญญัติสาธารณสุข 7 คดี และพระราชบัญญัติป่าไม้ 4 คดี

 

กลับขึ้นด้านบน