เร่งจัดสรรเงิน 5,000 ล้านบาทแก้รพ.ขาดสภาพคล่อง

เร่งจัดสรรเงิน 5,000 ล้านบาทแก้รพ.ขาดสภาพคล่อง

เร่งจัดสรรเงิน 5,000 ล้านบาทแก้รพ.ขาดสภาพคล่อง

รูปข่าว : เร่งจัดสรรเงิน 5,000 ล้านบาทแก้รพ.ขาดสภาพคล่อง

คณะรัฐมนตรีไฟเขียวงบ 5,000 ล้านบาท แก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สธ.เร่งจัดสรร และกระจายไปในโรงพยาบาลทุกระดับ พร้อมเตรียมให้โรงพยาบาลที่มีศักยภาพเปิดบริการนอกเวลาเพิ่มรายได้

วันนี้ (20 เม.ย.2560) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่า งบประมาณที่ได้รับมา จะนำมาจัดสรรกระจายไปในโรงพยาบาลทุกระดับ แบ่งเป็นงบดูแลผู้ป่วยใน 3,000 ล้านบาท และอีก 300 ล้านบาท สำหรับดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อย นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (พีฟอร์พี) 1,000 ล้านบาท และชำระหนี้ที่ติดค้าง 600 ล้านบาท

โดยเชื่อว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ จะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่องของ โรงพยาบาลได้ระยะหนึ่ง แต่ในอนาคตต้องมีปรับแก้ไขระบบทำให้โรงพยาบาลสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง

ขณะนี้เตรียมปรับให้โรงพยาบาลที่มีศักยภาพ และมีผู้ป่วยหนาแน่น ให้เปิดบริการแบบนอกเวลา เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานที่ ราชการ ทั้งห้องผ่าตัด ห้องตรวจรักษา เพื่อเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลและช่วยลดความแออัดในเวลาราชการ สำหรับประชาชนที่มารับบริการและมีศักยภาพในการจ่าย และต่อไปโรงพยาบาลแต่ละแห่งต้องปรับตัวทำงานเชิงรุกกันมากขึ้น

ทั้งนี้ หากสามารถทำได้ สถานะทางการเงินของโรงพยาบาลก็จะเกิดความสมดุลในการบริหารงบประมาณ และสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ต่อไปในอนาคต คือ การแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ใช้กันมากกว่า 15 ปีแล้ว

 

กลับขึ้นด้านบน