กัมพูชาอนุญาตให้ประชาชนข้ามแดนเข้าซื้อสินค้าฝั่งไทย

กัมพูชาอนุญาตให้ประชาชนข้ามแดนเข้าซื้อสินค้าฝั่งไทย

กัมพูชาอนุญาตให้ประชาชนข้ามแดนเข้าซื้อสินค้าฝั่งไทย

รูปข่าว : กัมพูชาอนุญาตให้ประชาชนข้ามแดนเข้าซื้อสินค้าฝั่งไทย

สถานการณ์ที่ช่องสายตะกูเริ่มคลี่คลาย เมื่อกัมพูชาอนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้าคนไทย สามารถขายสินค้าให้ชาวกัมพูชาได้แล้วแต่ยังแต่ยังไม่อนุญาตให้คนไทยข้ามแดนไปกัมพูชา

สถานการณ์ที่ช่องสายตะกู อาจจะคลี่คลายระดับหนึ่ง หลังจากเปิดบ่อนกาสิโนใหม่ ฝ่ายไทยไม่อนุญาตให้ข้ามแดน กัมพูชาก็ตอบโต้ห้ามคนกัมพูชาเข้าประเทศไทยเช่นกัน แต่วันนี้ฝ่ายกัมพูชาอนุญาตแล้ว อย่างน้อยพ่อค้าแม่ค้าคนไทย สามารถขายสินค้าให้ชาวกัมพูชาได้แล้ว นี่เป็นผลจากการเจรจาในระดับพื้นที่ แต่ยังไม่อนุญาตให้คนไทยข้ามแดนไปกัมพูชา

ตัวแทนระดับพื้นที่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ และ อ.บันเตีย อัมปึล ประเทศกัมพูชา เจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน หลังทางการกัมพูชา ไม่อนุญาตให้ประชาชนข้ามแดนเข้ามาซื้อสินค้าในฝั่งประเทศไทย สร้างความเดือนร้อนให้ผู้ค้าบริเวณช่องสายตะกู โดยคำสั่งห้ามของกัมพูชาครั้งนี้เพื่อตอบโต้การกำหนดคนเข้า-ออก จุดผ่านแดนช่องสายตะกูของไทย ที่อนุญาตเฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาใน อ.บ้านกรวด สามารถผ่านแดนได้ ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา

ภายหลังการเจรจา ตัวแทนกัมพูชายินยอมเปิดด่านให้ชาวกัมพูชาสามารถข้ามแดนมาได้ตามปกติ แต่ฝั่งไทยยังยืนยันมาตรการเดิม เพราะยึดตามข้อตกลงเมื่อครั้งมีการประชุมร่วมก่อนเปิดจุดผ่านแดนปี 2554 ส่วนกรณีที่ให้มีการใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) อยู่ระหว่างรอการตอบรับจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากระดับพื้นที่ ไม่สามารถตัดสินใจได้ขณะที่ช่วงสายวันนี้ กัมพูชาอนุญาตให้ประชาชนข้ามแดนเข้ามาซื้อสินค้าฝั่งไทยได้ตามปกติ แต่บรรยากาศการค้ายังไม่คึกคัก

สำหรับจุดผ่านแดนช่องสายตะกู เมื่อช่วงต้นเดือนที่ปผ่านมา นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น เคยพยายามเข้าสำรวจพื้นที่ตั้งของบ่อนกาสิโนว่า อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา แต่ชาวบ้านพื้นที่คัดค้านเพราะเกรงว่า จะส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ และการค้าชายแดน

กลับขึ้นด้านบน