ต้นราชพฤกษ์ออกดอกสวยงามช่วงฤดูร้อน

ต้นราชพฤกษ์ออกดอกสวยงามช่วงฤดูร้อน

ต้นราชพฤกษ์ออกดอกสวยงามช่วงฤดูร้อน

รูปข่าว : ต้นราชพฤกษ์ออกดอกสวยงามช่วงฤดูร้อน

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดอกคูน หรือราชพฤกษ์ กำลังออกดอกสวยงาม โดยหลายพื้นที่พบว่ามีนักท่องเที่ยวไปถ่ายภาพและกลายเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจในช่วงฤดูร้อน

วันนี้ (21 เม.ย.2560) ต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูน ข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 6 จ.พิษณุโลก ออกดอกสวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ และกราบไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ที่มีดอกคูนออกดอกสวยงามในช่วงนี้ โดยบางพื้นที่ปลูกเรียงรายจนเป็นอุโมงค์สวยงาม

 

 

 

สำหรับต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำชาติ และดอกราชพฤกษ์ ก็เป็นดอกไม้ประจำชาติ และยังถือว่าเป็นต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจาก เมื่อปี พ.ศ.2530 เป็นปีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ รัฐบาลได้เลือกต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ มีการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยปลูกต้นราชพฤกษ์ทั่วประเทศจำนวนกว่า 99,999 ต้น จนทำให้มีต้นราชพฤกษ์ถูกปลูกอยู่มากมายทั่วประเทศไทย

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน