สนช. รับหลักการร่างกฎหมายลูกว่าด้วย กกต.

สนช. รับหลักการร่างกฎหมายลูกว่าด้วย กกต.

สนช. รับหลักการร่างกฎหมายลูกว่าด้วย กกต.

รูปข่าว : สนช. รับหลักการร่างกฎหมายลูกว่าด้วย กกต.

ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง แม้จะมีความเห็นต่างของ สนช.ต่อเนื้อหาในร่างกฎหมายบางประเด็น


วันนี้ (21 เม.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีความเห็นต่างระหว่าง สมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในประเด็นควมเหมาะสมการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งแทน กกต.จังหวัด แม้จะเป็นการหลีกเลี่ยงจากแทรกแซงการเมืองท้องถิ่นแต่ก็ไม่มีความคุ้นเคยพื้นที่ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ได้

รวมถึงการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการเลือกตั้งที่มีอยู่เดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับเก่า โดยประเด็นที่เห็นต่างจะมีการแปรญัตติในขั้นของกรรมาธิการวิสามัญที่มีการแต่งตั้งทั้งหมด 31 คน โดยมีสัดส่วนของ สนช. จำนวน 25 คน กรธ.จำนวน 2 คน และคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 คน กกต. จำนวน 1 คน สปท.จำนวน 1 คน และผู้แทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 1 คน

 

กลับขึ้นด้านบน