ชาวไต้หวันร่วมกันเก็บขยะเนื่องในวันคุ้มครองโลก

ชาวไต้หวันร่วมกันเก็บขยะเนื่องในวันคุ้มครองโลก

ชาวไต้หวันร่วมกันเก็บขยะเนื่องในวันคุ้มครองโลก

รูปข่าว : ชาวไต้หวันร่วมกันเก็บขยะเนื่องในวันคุ้มครองโลก

วันนี้ (22 เม.ย.2560) ตรงกับวันคุ้มครองโลก ซึ่งมีกิจกรรมทั่วโลก รวมทั้งชาวไต้หวันที่ร่วมกันเก็บขยะริมแม่น้ำในเมืองไทเปพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาบ้านเมืองให้สะอาด

วันนี้ (22 เม.ย.2560) อาสาสมัครชาวไต้หวันจำนวนมากรวมตัวทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันคุ้มครองโลก โดยเก็บขยะริมแม่น้ำในเมืองไทเป ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองไทเป โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกเพศ ทุกวัย แต่ละคนจะได้รับแจกถุงพลาสติก เสื้อกันฝนและคีมคีบขยะ ในการช่วยกันเก็บขยะ

ผู้ร่วมกิจกรรม กล่าวว่า เขารักไต้หวันเพราะเป็นเกาะที่สวยงามและหวังว่าจะรักษาเกาะให้สะอาดเช่นนี้ตลอดไปแต่ทุกคนต้องร่วมมือกัน หากพบเห็นสิ่งสกปรกหรือขยะก็ต้องรีบเก็บทันที รวมทั้ง สร้างความตระหนักให้ชุมชนรู้ถึงวิธีการรีไซเคิลขยะด้วยเพื่อลดปริมาณขยะ วันคุ้มครองโลกตรงกับวันที่ 22 เม.ย.ของทุกปี เพื่อเป็นกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ตั้งแต่เมื่อกว่า 40 ปีที่ผ่านมา

 

กลับขึ้นด้านบน