"คลัง" เตรียมออกแพกเกจยกระดับเกษตรกร

"คลัง" เตรียมออกแพกเกจยกระดับเกษตรกร

"คลัง" เตรียมออกแพกเกจยกระดับเกษตรกร

รูปข่าว : "คลัง" เตรียมออกแพกเกจยกระดับเกษตรกร

กระทรวงการคลัง เร่งพิจารณาแนวทางให้สิทธิ์สวัสดิการผู้มีรายได้น้อย พร้อมเตรียมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแพกเกจยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สัปดาห์หน้า

ปัญหาความยากจนของเกษตรกรซ้ำซากทำให้ นายสมชัย สัจจพงศ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ประชุมแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน สัปดาห์หน้า

เบื้องต้นจะนำกรณีศึกษามาตรการดูแลเกษตรกรในต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น มาปรับใช้ เช่น จูงใจให้เกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ ด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งเสริมให้รวมกลุ่มการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรออกจำหน่าย การให้สินเชื่อเพื่อรวมกลุ่มการเกษตรและระบบประกันภัยพืชผล ซึ่งอ้างอิงตามอุปกรณ์วัดสภาพอากาศและตามหลักวิทยาศาสตร์ มาใช้เป็นเครื่องมือประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ แทนการให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ทันสถานการณ์ และเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

ขณะที่ น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสิทธิสวัสดิการโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 ทั้งการให้ส่วนลดค่า น้ำ ค่าไฟ รวมทั้ง สวัสดิการอื่นเพิ่มเติม เช่น ส่วนลดการซื้อสินค้าร้านธงฟ้า แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลง ค่าโดยสารรถไฟ และค่าโดยสารรถ บขส. ก่อนทยอยจ่ายบัตรผู้มีรายได้น้อย ประมาณเดือน ต.ค.2560

สำหรับยอดผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 3-21 เม.ย.2560 เวลา 18.00 น. จากจุดลงทะเบียนทุกแห่ง ทั้ง ธ.ก.ส. , ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตกรุงเทพ และคลังจังหวัดทั่วประเทศ รวมกว่า 6.6 ล้านคน

 

กลับขึ้นด้านบน