ผู้ค้าหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ไม่ยอมย้ายไปที่ใหม่อ้างทำเลไม่ดี

ผู้ค้าหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ไม่ยอมย้ายไปที่ใหม่อ้างทำเลไม่ดี

ผู้ค้าหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ไม่ยอมย้ายไปที่ใหม่อ้างทำเลไม่ดี

รูปข่าว : ผู้ค้าหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ไม่ยอมย้ายไปที่ใหม่อ้างทำเลไม่ดี

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย บริเวณหน้าหน้าตลาดสดและสถานที่ราชการ เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ยืนยัน จะไม่ยอมย้ายไม่จำหน่ายที่ตลาดน้ำสาวบ้านแต้ ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 500 เมตร โดยอ้างว่า ไม่มีลูกค้า

วันนี้ (24 เม.ย.2560) ผู้ค้าหาบเร่และแผงลอย ในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ยังปักหลักค้าขายที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลฯและสถานที่ราชการ แม้เจ้าหน้าที่ได้ขอให้ย้ายไปที่ตลาดน้ำสาวบ้านแต้ ซึ่งห่างจากบริเวณเดิมประมาณ 500 เมตร เพื่อจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของท้องถิ่น ตัวแทนผู้ค้าให้เหตุผลว่า สถานที่แห่งใหม่ค่อนข้างไกลและไม่มีน้ำประปาจึงไม่สามารถเข้าไปค้าขายได้ ปัญหาการจัดระเบียบพื้นที่ทำให้ก่อนหน้านี้

กลุ่มผู้ค้าได้ร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีมติที่ประชุม ให้ผู้ค้าหาบแร่ และแผงลอย เข้าไปทดลองขายสินค้าในตลาดน้ำสาวบ้านแต้ทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อประเมินข้อดีข้อเสีย แต่ระหว่างนี้ ได้ผ่อนปรนให้วางขายสินค้าบริเวณเดิมชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

กลับขึ้นด้านบน