“ลิ้นจี่แม่กลอง” ปีนี้มีน้อยมาก เตือนผู้บริโภคดูก่อนซื้อเสี่ยงได้ลิ้นจี่พันธ์อื่น

“ลิ้นจี่แม่กลอง” ปีนี้มีน้อยมาก เตือนผู้บริโภคดูก่อนซื้อเสี่ยงได้ลิ้นจี่พันธ์อื่น

“ลิ้นจี่แม่กลอง” ปีนี้มีน้อยมาก เตือนผู้บริโภคดูก่อนซื้อเสี่ยงได้ลิ้นจี่พันธ์อื่น

รูปข่าว : “ลิ้นจี่แม่กลอง” ปีนี้มีน้อยมาก เตือนผู้บริโภคดูก่อนซื้อเสี่ยงได้ลิ้นจี่พันธ์อื่น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเตือนผู้บริโภคที่ชอบกิน "ลิ้นจี่แม่กลอง"ให้ระมัดระวังการเลือกซื้อเนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีนำลิ้นจี่จากแหล่งอื่นคุณภาพไม่ดีมาแอบอ้างว่าเป็นลิ้นจี่แม่กลองเพื่อหวังกำไร

วันนี้ (25 เม.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยทั้ง แล้งและปัญหาฝนหลงฤดู ทำให้ลิ้นจี่แม่กลอง หรือ ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมลำเจียก ติดดอกน้อยและให้ผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์ต่อเนื่องมา 2 ปี โดยปีนี้ก็เช่นกัน ซึ่งปริมาณผลผลิตลิ้นจี่แม่กลองออกสู่ตลาดน้อย มีเพียง 200กิโลกรัม ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ราคาจึงสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาท

นายคมสัน จำรูญพงษ์รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังการเลือกซื้อ เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีนำลิ้นจี่จากแหล่งอื่นคุณภาพไม่ดีมาแอบอ้างว่าเป็น"ลิ้นจี่แม่กลอง" เพื่อหวังกำไร

ขณะที่ นายสุทัศน์ รัตนสังข์ เกษตรกร ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ลิ้นจี่ในปีนี้ปลูกไว้ในสวน กว่า 3,000ต้น ไม่ติดดอกเลยแม้แต่ต้นเดียว

 

 

จุดเด่น "ลิ้นจี่แม่กลอง" คือเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงเข้ม เปลือกแข็ง ตุ่มค่อนข้างแหลม เปลือกด้านในจะมีสีชมพู มีกลิ่นหอม หวาน เนื้อแห้งร่อนไม่ติดเมล็ด เนื้อสีขาวหรือขาวนวล รสชาติเข้มจัด หวานนำเปรี้ยว 

ปกติลิ้นจี่สมุทรสงครามจะให้ผลผลิตปีละ 1ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เนื่องจากลิ้นจี่เป็นพืชที่ต้องการอากาศหนาวเย็น บางครั้งให้ผลผลิตปีเว้นปีหรือบางครั้งอาจทิ้งระยะห่างนานถึง 3 ปี จังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นแหล่งผลผลิตลิ้นจี่ที่สำคัญในภาคกลางมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.อัมพวา และอ.บางคนที

กลับขึ้นด้านบน