ลำตะคองน้ำน้อยเหลือแค่ร้อยละ 24

ลำตะคองน้ำน้อยเหลือแค่ร้อยละ 24

ลำตะคองน้ำน้อยเหลือแค่ร้อยละ 24

รูปข่าว : ลำตะคองน้ำน้อยเหลือแค่ร้อยละ 24

ส่อวิกฤต เตือนประหยัดน้ำ พบเขื่อนใหญ่ในภาคอีสานปริมาณน้ำในอ่างเหลือน้อย โดยเฉพาะเขื่อนลำตะคอง เหลือเพียงร้อยละ 24 ของความจุอ่าง

วานนี้(24 เม.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้กรมชลประทาน จะยืนยันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนหลักของจังหวัดนครราชสีมา มีน้ำใช้การเพียงพอสำหรับใช้ในฤดูแล้งนี้ แต่เขื่อนหลักบางแห่ง เหลือน้ำใช้การไม่ถึงครึ่งของความจุกักเก็บ จึงขอความร่วมมือให้ประหยัดน้ำ โดยล่าสุดสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ระบุถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนทั้ง 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่าอยู่เกณฑ์เฝ้าระวัง และต้องควบคุมปริมาณการใช้น้ำอย่างเข้มงวด


โดยเฉพาะเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว ซึ่งเป็นเขื่อนหลักที่ต้องใช้น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเช่น อำเภอเมืองนครราชสีมา, สีคิ้ว, ขามทะเลสอ และ อำเภอสูงเนิน ขณะนี้มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ในเขื่อนเพียง 77 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงต้องขอความร่วมมือให้ช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ได้จนพ้นหน้าแล้ง

ส่วนอีก 4 เขื่อนหลัก อย่างเขื่อนมูลบน เหลือน้ำใช้การ ร้อยละ 41 ของความจุอ่าง, เขื่อนลำแชะร้อยละ 30 ของความจุอ่าง, เขื่อนลำพระเพลิง ร้อยละ 42, และเขื่อนลำปลายมาศ มีปริมาณน้ำกักเก็บเหลือ ร้อยละ 57 ของความจุ

ขณะที่ชาวต.หนองใหญ่  อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ต้องว่าจ้างบริษัทเอกชนขุดบ่อบาดาลเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในครอบครัว หลังระบบประปาหมู่บ้านน้ำเริ่มไม่ไหล เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาชุมชน และแม้องค์การบริหารส่วนตำบลจะนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้ชาวบ้าน แต่ยังไม่เพียงพอ


ส่วนที่จ.กาฬสินธุ์ ชลประทานจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลเพื่อสูบน้ำจากคลองชล ประ ทานเติมลงแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตประปาของชาวต.หนองสอ และต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว แม้จะติดเขื่อนลำปาว แต่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตประปาต่อเนื่องทุกปี

กลับขึ้นด้านบน