สภาการ นสพ.ห้ามองค์กรสื่อขอของขวัญราคาแพงมอบในงานเลี้ยง

สภาการ นสพ.ห้ามองค์กรสื่อขอของขวัญราคาแพงมอบในงานเลี้ยง

สภาการ นสพ.ห้ามองค์กรสื่อขอของขวัญราคาแพงมอบในงานเลี้ยง

รูปข่าว : สภาการ นสพ.ห้ามองค์กรสื่อขอของขวัญราคาแพงมอบในงานเลี้ยง

สภาการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการทำข่าวในประเทศ ต่างประเทศ และการรับของขวัญ ของรางวัล สิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว

วันนี้ (25 เม.ย. 2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 4/2560 ที่ประชุมมีมติรับรองแนวปฏิบัติ เรื่องการไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ และเรื่องการรับของขวัญ ของรางวัล และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว ฉบับปรับปรุงใหม่

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า เดิมสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีแนวปฏิบัติเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว แต่ใช้มาระยะเวลานาน ทำให้บางเรื่องไม่ครอบคลุมสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมแก้ไขใหม่ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นทั้งจากบริษัทเอกชน และสื่อมวลชนจนแล้วเสร็จ

นายชวรงค์ กล่าวถึงประเด็นหลักในแนวปฏิบัติเรื่องการไปทำข่าวในประเทศฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ว่า ผู้ปฏิบัติงานข่าวจะต้องไม่รับ หรือเรียกร้องค่าตอบแทน หรือสิ่งมีค่าอื่นใดจากองค์กรที่ได้ออกค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางให้อยู่แล้ว นอกจากนี้จะต้องไม่นำเรื่องการรับเชิญไปทำข่าวฯ มาเป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทน แต่ต้องรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวด้วย

ส่วนข้อควรปฏิบัติของสื่อมวลชน เรื่องการรับของขวัญ ของรางวัลและสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว จะต้องไม่รับ หรือเรียกร้องของที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท ซึ่งครอบคลุมการจัดงานของภาครัฐและเอกชนในทุกโอกาส เช่น งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน การเปิดตัวสินค้าใหม่ และงานแถลงข่าวต่างๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรม กำลังแก้ไขแนวปฏิบัติเรื่องอื่นๆ ที่ใช้มานานแล้ว เช่น แนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ในหนังสือพิมพ์ การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ ก่อนประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

 

 

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน