โรคมาลาเรียระบาดหนัก จ.ยะลา อันดับ 1 ของประเทศ เร่งแก้ปัญหา

โรคมาลาเรียระบาดหนัก จ.ยะลา อันดับ 1 ของประเทศ เร่งแก้ปัญหา

โรคมาลาเรียระบาดหนัก จ.ยะลา อันดับ 1 ของประเทศ เร่งแก้ปัญหา

รูปข่าว : โรคมาลาเรียระบาดหนัก จ.ยะลา อันดับ 1 ของประเทศ เร่งแก้ปัญหา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียของจังหวัดยะลาที่มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อลดความรุนแรงในพื้นที่

แพทย์โรงพยาบาลยะลา ให้การดูแลผู้ป่วยโรคมาลาเรีย หลังในรอบปีที่ผ่านมา พบมีผู้ป่วยด้วยโรคชนิดนี้กว่า 2,000 คน คิดเป็นอัตราป่วย 450.75 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งถือว่า เป็นจังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคมาลาเรียสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

สถานการณ์นี้ ทำให้จังหวัดยะลาได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน หรือ EOC โดยมีนายวรเชษฐ์ พรมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นหัวหน้าชุดอำนวยการ ซึ่งมีการบูรณาการกำลังทั้งสาธารณสุขและฝ่ายปกครอง ในการเข้าถึงแหล่งพบการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างรุนแรง พร้อมส่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ว เข้าทำการตรวจเจาะเลือด รักษา จ่ายยา และควบคุมโรคด้วยการจำกัดพื้นที่

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนเมษายน พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียแล้ว 260 คน ซึ่งแม้ยังไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ก็เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดยะลา โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอายุระหว่าง 15 - 24 ปี จึงจำเป็นต้องเร่งหาทางแก้ปัญหา ซึ่งให้เจ้าหน้าที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในทุกพื้นที่ และรายงานผลทุกสัปดาห์ พร้อมติดตามการรับประทานยาให้ครบ ส่วนมาตรการในการป้องกันโรคที่สำคัญที่สุดคือ การป้องกันยุงกัด ให้ใช้ยากันยุง หรือ นอนในมุ้งชุบน้ำยา

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน