พรุ่งนี้ "ศรีสุวรรณ" ยื่นฟ้องสตง.กรณีซื้อเรือดำน้ำ 3.6 หมื่นล้าน

พรุ่งนี้ "ศรีสุวรรณ" ยื่นฟ้องสตง.กรณีซื้อเรือดำน้ำ 3.6 หมื่นล้าน

พรุ่งนี้ "ศรีสุวรรณ" ยื่นฟ้องสตง.กรณีซื้อเรือดำน้ำ 3.6 หมื่นล้าน

รูปข่าว : พรุ่งนี้ "ศรีสุวรรณ" ยื่นฟ้องสตง.กรณีซื้อเรือดำน้ำ 3.6 หมื่นล้าน

27 เม.ย.นี้ “ ศรีสุวรรณ” เตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้ตรวจสอบ TOR การใช้อำนาจจัดซื้อเรือดำน้ำจีน ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ กังขาใช้งบประมาณสูง 3.6 หมื่นล้านท่ามกลางเศรษฐกิจไทยตกต่ำ

วันนี้(26 เม.ย.2560) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย บอกว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กองทัพเรือจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีน S-26T จำนวน 1 ลำ มูลค่า 13,000 ล้านบาท จากเป้าหมาย 3 ลำ มูลค่า 36,000 ล้านบาท โดยไม่คำนึงถึงสภาพการณ์ของฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำของประชาชน

ในวันที่ 27 เม.ย.นี้ เวลา 10.00 น. สมาคมฯ จะยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เพื่อทำความจริงให้ปรากฏว่า การดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำ TOR และการใช้อำนาจของกองทัพเรือ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และคณะรัฐมนตรี เป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมายหรือไม่ 


ทั้งนี้ตั้งข้อสังเกตว่า การซื้อเรือดำน้ำจากจีน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ TOR เนื่อง จากประสิทธิภาพอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานจริง เพราะอ่าวไทยมีระดับน้ำลึกเพียง 25-60 เมตรเท่านั้น ความโปร่งใสในการจัดซื้อ อุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งมา ความคุ้มค่ากับการใช้งาน และสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศรอบข้างก็ไม่มี จึงไม่มีเหตุจำเป็นในการสะสมยุทโธป กรณ์ดังกล่าว และไม่เปิดเผยความจริงที่ประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกวงเงินดังกล่าว เช่น การจัดสร้างอู่เรือ การจัดตั้งกำลังพลมารองรับ การซื้อยุทโธปกรณ์มาเสริม และค่าซ่อมบำรุงประจำปี อาจมีมูลค่ามากกว่าราคาซื้ออีกหลายเท่า


“การใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรี อาจฝ่าฝืนระบบวินัยการเงินการคลังของชาติ ไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าข่ายขัดหรือแย้งต่อมาตรา 62 ประกอบมาตรา 75 วรรคแรก และมาตรา 76 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 สำหรับเงินที่นำมาใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินจากภาษีของประชาชนคนทั้งชาติ คณะรัฐมนตรีจะย่ามใจใช้จ่ายไปโดยไม่คำนึงถึงข้อห้ามทางกฎหมายย่อมไม่เหมาะสม” นายศรีสุวรรณ ระบุ

 

กลับขึ้นด้านบน