รวบต่างด้าวยึดอาชีพห้ามในไทยกว่า 3,500 คน

รวบต่างด้าวยึดอาชีพห้ามในไทยกว่า 3,500 คน

รวบต่างด้าวยึดอาชีพห้ามในไทยกว่า 3,500 คน

รูปข่าว : รวบต่างด้าวยึดอาชีพห้ามในไทยกว่า 3,500 คน

กรมการจัดหางาน เผยครึ่งปีแรกมีแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมาถูกดำเนินคดี 3,761 คน ส่วนนายจ้าง จำนวน 519 ราย พบส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมายึดอาชีพ ค้าขาย หาบเร่ แผงลอยมากสุด

วันนี้ (26 เม.ย.2560) นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในช่วงต้นปีงบประมาณ2560 ระหว่าง ตุลาคม 2559-เมษายน 2560 กรมการจัดหางาน ร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ตามคำสั่ง คสช.ที่ 100 และ 101/2557 โดยลงพื้นที่กิจการกลุ่มเสี่ยงที่จะมีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวฝ่าฝืนกฎหมาย

ผลตรวจสอบสอบนายจ้าง จำนวน 4,805 แห่ง ตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าว จำนวน 66,411 คน มีการดำเนินคดีนายจ้าง 519 คน และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว 3,761 คน เป็นเขตกรุงเทพฯ 1,292 คน เขตภูมิภาค 2,469 คน โดยพบเป็นแรงงานเมียนมา มากที่สุด  1,493 คน รองลงมา กัมพูชา ลาว   ส่วนใหญ่กระทำผิดจากการประกอบอาชีพค้าขาย หาบเร่ แผงลอย รองลงมาคือ มัคคุเทศก์ นำเที่ยว และพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยจะอนุญาตให้ทำงานได้ใน 2 ตำแหน่งงานคือ กรรมกรใน 24 ประเภทกิจการ และงานรับใช้ในบ้าน เท่านั้น

นายวรานนท์ บอกว่า หากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. มีผลบังคับใช้แล้ว นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน โดยไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน จึงขอย้ำนายจ้างว่าหากประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว ขอให้จ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยนำเข้าตามระบบ MOU ซึ่งนายจ้างจะได้สบายใจ และสามารถตรวจสอบแรงงานได้ 

กลับขึ้นด้านบน