ตั้งข้อสังเกตเอกสารลับจัดซื้อเรือดำน้ำ

ตั้งข้อสังเกตเอกสารลับจัดซื้อเรือดำน้ำ

ตั้งข้อสังเกตเอกสารลับจัดซื้อเรือดำน้ำ

รูปข่าว : ตั้งข้อสังเกตเอกสารลับจัดซื้อเรือดำน้ำ

ถ้าฟังคำอธิบายจากรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายเรื่องอะไรที่จะเป็นความลับขึ้นอยู่กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรณีการซื้อเรือดำน้ำเป็นความลับเป็นความต้องการของกระทรวงกลาโหม แต่ไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรก็เป็นความลับได้ ระเบียบการรักษาความลับของราชการกำหนดเงื่อนไว้ชัดเจน

เอกสารเพียงแผ่นเดียวที่มีการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลางกองทัพเรือถึงการจัดซื้อเรือดำน้ำมูลค่า 13,500 ล้านบาท ด้วยงบประมาณปี 2560 โดยสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือที่ระบุว่า จะจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ แต่ในเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกลับไม่พบข้อมูลนี้ ทั้งที่การจัดซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนของกระทรวงกลาโหม คณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2560 โดยอ้างว่าอยู่ในชั้นความลับขั้นลับมาก

 

 

หากดูระเบียบว่า ด้วยการรักษาความลับของทางราชการปี 2544 ข้อ 14 เรื่องลับมาก ให้ความหมายไว้ว่า "ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง" แต่ในระเบียบเดียวกันก็มีข้อกำหนดให้เรียงลำดับความสำคัญของการจัดชั้นความลับ

 

 

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันและนักข่าวอาวุโสเห็นว่า การจัดซื้อเรือดำน้ำไม่ใช่เรื่องยุทธการการสู้รบจึงควรเปิดเผยต่อสาธารณะ โครงการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย ถือเป็นโครงการเมกะโปรเจกของกองทัพเรือหลังจากปลดประการเรือดำน้ำ 4 ลำแรกของไทยเมื่อปลายปี 2497 หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือทุกยุคก็พยายามเสนอของบประมาณเพื่อจัดซื้อแต่ไม่สำเร็จ กระทั่งล่าสุดได้เสนอแผนจัดซื้อเรือดำจากประเทศจีนจำนวน 3 ลำ วงเงินกว่า 36,000 ล้านบาท โดยซื้อแบบจีทูจี หรือรัฐต่อรัฐ ซึ่งจะมีการทยอยซื้อครั้งละ 1 ลำด้วยงบประมาณแบบผูกพันข้ามปี

 

กลับขึ้นด้านบน