ป.ป.ช.ตั้งเป้าแอคชันแพลนฯ ช่วยลดคดีทุจริตท้องถิ่นร้อยละ 30

ป.ป.ช.ตั้งเป้าแอคชันแพลนฯ ช่วยลดคดีทุจริตท้องถิ่นร้อยละ 30

ป.ป.ช.ตั้งเป้าแอคชันแพลนฯ ช่วยลดคดีทุจริตท้องถิ่นร้อยละ 30

รูปข่าว : ป.ป.ช.ตั้งเป้าแอคชันแพลนฯ ช่วยลดคดีทุจริตท้องถิ่นร้อยละ 30

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งเป้าปีนี้ลดสถิติการทุจริตของท้องถิ่นให้ลดลงร้อยละ 30 หลังปฏิบัติตามแผนแอคชันแพลน


วันนี้ (28 เม.ย.2560) พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ คณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยระหว่างการร่วมงานยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ อปท.ว่า สถิติการทุจริตคอร์รัปชันของ อปท.อันดับต้นๆ คือการกระทำผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแนวทางดำเนินการจะต้องยึดหลักตามระเบียบที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ (สตง.) ล่าสุด ได้มีการปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับการใช้เงินของ อปท.โดยต้องมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี พร้อมตั้งเป้าหลังจากการปฏิบัติตามแผนและมาตรการป้องกัน แอคชันแพลนจะส่งผลให้คดีการทุจริตของ อปท.ที่มีมากถึงร้อยละ 80 ให้ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 50 หรือลดไปที่ร้อยละ 30 และค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตจะดีขึ้น

ส่วนความคืบหน้าในการไต่สวนของ ป.ป.ช.กรณีการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้ประชาชนร่วมชมและเชียร์ฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คาดว่าจะสามารถชี้ผลสรุปได้ภายในปีนี้หรืออีก 6 เดือนข้างหน้า โดยอยู่ระหว่างการแสวงหาหลักฐานข้อเท็จจริง ซึ่งการสืบสวนดูตามวัตถุประสงค์ของโครงการประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเป็นการกระทำเข้าข่ายใช้งบประมาณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อไหร่ก็คือว่าทุจริต

พล.อ.บุณยวัจน์ กล่าวว่า เตรียมจะประกาศเพิ่มการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายใน 2 เดือน โดยจะเพิ่มตำแหน่งระดับผู้มีอำนาจตัดสินใจในการทำนิติกรรมอนุมัติงบประมาณในระดับผู้บังคับหน่วยทั้งทหารและตำรวจ

กลับขึ้นด้านบน