สธ. ยันไม่ล้มบัตรทอง-สปส.ให้สิทธิคนพิการเพิ่ม

สธ. ยันไม่ล้มบัตรทอง-สปส.ให้สิทธิคนพิการเพิ่ม

สธ. ยันไม่ล้มบัตรทอง-สปส.ให้สิทธิคนพิการเพิ่ม

รูปข่าว : สธ. ยันไม่ล้มบัตรทอง-สปส.ให้สิทธิคนพิการเพิ่ม

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันการยกเลิกบัตรทอง แค่ข่าวลือ ด้านสำนักงานประกันสังคม ปรับหลักเกณฑ์ให้ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน กลับมาใช้สิทธิบริการทางการแพทย์ ของประกันสังคมได้เท่าเทียมกับผู้ประกันตนทั่วไป

วันนี้(28เม.ย.2560) จากกรณีกระแสข่าว ยกเลิกเลิกโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง รัฐบาลไม่มีนโยบายล้มเลิกโครงการนี้อย่างแน่นอน แต่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ขณะที่ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. บอกว่า รัฐบาลเพิ่งอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบ ประมาณ 2561 ซึ่งได้รับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ถึงร้อยละ 4.28 คิดเป็นเงินมาก กว่า 7,000 ล้านบาท ขณะที่งบเหมาจ่ายรายหัวได้รับเพิ่มขึ้นหัวละ 87.45 บาท

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือสปส. เปิดเผยถึงกรณี การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ที่กำหนดให้กองทุนประกันสังคม โอนสิทธิผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน ไปใช้บริการสาธารณสุขโดยใช้สิทธิหลักประกันสังคมแห่งชาติ หรือ บัตรทอง

ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่ามีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนและถูกโอนสิทธิไป เรียกร้องขอกลับมาใช้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวก

กรณีนี้ สปส.ได้ปรับปรุงระเบียบใหม่ ให้ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตนใช้สิทธิบริการทางการแพทย์ของ สปส. เท่าเทียมกับผู้ประกันตนทั่วไป ผ่านโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ

ส่วนผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตนแต่ยังใช้สิทธิบริการทางการแพทย์ของ สปสช. โดยให้ สปส.จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ให้บริการในอัตราเดียวกับ สปสช. โดยกรณีเป็นผู้ป่วยนอกให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

สำหรับผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสังคม และขอรับสิทธิประโยชน์กรณีอื่นจาก สปส.ได้เช่นเดิม ทั้งเงินค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีพักรักษาตัว กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน