ไทยตั้งเป้าปลอด "โรคพิษสุนัขบ้า" ปี 63

ไทยตั้งเป้าปลอด "โรคพิษสุนัขบ้า" ปี 63

ไทยตั้งเป้าปลอด "โรคพิษสุนัขบ้า" ปี 63

รูปข่าว : ไทยตั้งเป้าปลอด "โรคพิษสุนัขบ้า" ปี 63

สาธารณสุขไทย ตั้งเป้ากำจัด "โรคพิษสุนัขบ้า" ให้หมดไปภายในปี 2563 เร่งคุมประชากรสุนัขป้องกันโรค เผยปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 3 ราย แนะถูกสุนัขกัดให้พบแพทย์รีบฉีดวัคซีนทันที ลดป่วยและเสียชีวิต

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมหารือกับผู้แทนองค์การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพิษสุนัขบ้าจาก 25 ประเทศ เพื่อร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยไม่ถึง 10 คน แต่ในปี 2559 พบจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 14 คน และในปี 2560 พบผู้ป่วยแล้ว 3 คน ใน จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

ที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ แต่เกิดการท้วงติงจากสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำให้ยกเลิกไป รวมทั้งผู้เลี้ยงสัตว์ไม่นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน

ขณะที่ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านค้นคว้าและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า การคุมประชากรสุนัขเป็นอีกแนวทางหนึ่งช่วยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานเสาวภา ทดลองนำสารเคมีมาใช้ในการคุมกำเนิดให้กับสุนัขเพศผู้ โดยไม่เป็นอันตรายทั้งคนและสัตว์

สำหรับสารเคมีดังกล่าวจะมีราคาอยู่ที่ 8 บาท และใช้เวลาเพียง 2 นาที ดำเนินการไม่ต้องวางยาสลบ หรือผ่าตัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หากขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จสามารถนำมาใช้ได้ทันที

ทั้งนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าหมายปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563 พร้อมแนะผู้เลี้ยงสัตว์ควรมีความรับผิดชอบ และควรรีบพบแพทย์เมื่อถูกกัด หรือสัมผัสติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนทันที ทำให้ป่วยและเสียชีวิตทุกคน

 

กลับขึ้นด้านบน