“บ้านห้วยกันใจ” ต้นแบบชุมชนรักษาป่า

“บ้านห้วยกันใจ” ต้นแบบชุมชนรักษาป่า

“บ้านห้วยกันใจ” ต้นแบบชุมชนรักษาป่า

รูปข่าว : “บ้านห้วยกันใจ” ต้นแบบชุมชนรักษาป่า

เปิดตัว "บ้านห้วยกันใจ” อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านต้นแบบที่ชุมชนร่วมกันแก้ปัญหาการบุกรุกป่า เน้นให้ชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการ ส่งผลสถิติการบุกรุกป่าลดลง

พื้นที่ถูกบุกรุกบริเวณบ้านห้วยกันใจ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ คือหนึ่งในพื้นที่นำร่องในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา หลังจากถูกบุกรุกจนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ตามโครงการทวงคืนฝืนป่าของรัฐบาล 

นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ระบุว่าพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นต้นแบบการจัดการผืนป่าร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่โดยการแบ่งโซนใช้สอย และฟื้นฟู เพื่อร่วมกันแก้ปัญ หาการบุกรุกป่าอย่างยั่งยืน


การดึงพลังมวลชนร่วมแก้ไขปัญหา โดยการปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและมีการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้มาตั้งแต่ปี 2555 ล่าสุดพบว่าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรลดลง และสถิติของการจับกุมดำเนินคดี ในปี 2560 มีเพียง 5 คดี ลดลงจากปี 2555 ที่มีกว่า 1,500 คดี

ด้านนาย ประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บอกว่า บ้านห้วยกันใจ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ คือหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนเขาสูงชัน จากการสำรวจในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมทั้ง หมด 63,299 ไร่

โดยระหว่างปี 2559-2560 ได้ดำเนินการทวงคืนผืนป่าไปแล้วกว่า 6,700 ไร่ และอยู่ระ หว่างการเจรจาเพื่อขอคืนเพิ่มอีกกว่า 1,700 ไร่  ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายทวงคืน และฟื้นฟูพื้นที่ป่า ร้อยละ 32 ของประเทศ หรือ 102 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ป่าต้องทวงคืนและฟื้นฟูถึง 8 ล้านไร่

 

 

กลับขึ้นด้านบน