ก.ล.ต.ทำหนังสือถึง บ.โพลาร์ ให้ชี้แจงภายใน 15 วัน

ก.ล.ต.ทำหนังสือถึง บ.โพลาร์ ให้ชี้แจงภายใน 15 วัน

ก.ล.ต.ทำหนังสือถึง บ.โพลาร์ ให้ชี้แจงภายใน 15 วัน

รูปข่าว : ก.ล.ต.ทำหนังสือถึง บ.โพลาร์ ให้ชี้แจงภายใน 15 วัน

หลังจากไทยพีบีเอสติดตามความผิดปกติในการลงทุนของบริษัทโพลาริสแคปปิตอลจำกัด ที่อาจจะเข้าข่ายการฟอกเงิน ล่าสุด ก.ล.ต.มีหนังสือถึงกรรมการบริษัทโพลาร์ให้เข้าชี้แจงเป็นรายบุคคลภายใน 15 วัน

วันนี้ (30 เม.ย.2560) สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำหนังสือลงวันที่ 28 เม.ย. ให้คณะกรรมการบริษัทโพลาร์ชี้แจงเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลภายใน 15 วัน โดยตั้งคำถามถึงการไม่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การลงทุนของบริษัท และจำนวนของกรรมการที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

หนังสือตั้งคำถามถึงการทำสัญญาซื้อขายที่ดินย่านพหลโยธินที่มีการจ่ายเงินมัดไปแล้ว 350 ล้าน แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินมัดจำเพิ่มอีก 100 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา รวมถึงการวางเงินมัดจำเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทเดย์โพเอทส์ จำกัด หรือ อะเดย์จำนวน 120 ล้านบาท ซึ่งบริษัทโพลาร์ได้ยกเลิกการลงทุนไป จะมีผลกระทบอย่างไรกับการคืนเงินมัดจำ

ก.ล.ต.เห็นว่า คำชี้แจงของบริษัทโพลาร์ไม่ชัดเจน ประกอบกับตอนนี้บริษัทโพลาร์ยังไม่สามารถส่งงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนดจนเป็นเหตุให้ต้องขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อห้ามขาย ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ถือหลักทรัพย์ ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทโพลาริสแคปปิตอลจำกัดเข้าร้องเรียนกับไทยพีบีเอส เพื่อขอให้ตรวจสอบการนำเงินไปลงทุนที่อาจเข้าข่ายการฟอกและร้องเรียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เข้าตรวจสอบตามข้อกล่าวหาว่า มีพฤติกรรมในการบริหารองค์กรด้วยการเปิดระดมทุนหลายครั้งและนำทรัพย์สินไปลงทุนที่ไม่คุ้มทุน

 

กลับขึ้นด้านบน