ตั้ง "ผศ.จินดา งามสุทธิ" รักษาการอธิการบดี ม.นครพนม

ตั้ง "ผศ.จินดา งามสุทธิ" รักษาการอธิการบดี ม.นครพนม

ตั้ง "ผศ.จินดา งามสุทธิ" รักษาการอธิการบดี ม.นครพนม

รูปข่าว : ตั้ง "ผศ.จินดา งามสุทธิ" รักษาการอธิการบดี ม.นครพนม

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เตรียมตรวจสอบกลุ่มอาจารย์ที่ออกมาเคลื่อนไหว จนนำไปสู่ความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัย พร้อมมีมติตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการอธิการบดี แทน รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ที่ลาออก

วันนี้ (30 เม.ย.2560) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ที่ประชุมมีมติตั้งกรรมการสรรหา กรรมการผู้ทรงคถุณวุฒิแทนตำแหน่งกรรมการที่ขาดคุณสมบัติ, หมดวาระ และ ลาออกจากปัญหาภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 7 คน และแต่งตั้ง ผศ.จินดา งามสุทธิ ทำหน้าที่รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม แทน รศ.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีคนก่อนที่ลาออก

สำหรับกรณีการเคลื่อนไหวของคณาจารย์และนักศึกษา บางส่วนเพื่อเรียกร้องให้ศาสตราจารย์(พิเศษ) ภาวิช ทองโรจน์ ลาออกจากนายกสภามหาวิทยาลัย โดยอ้างการบริหารที่ขาดธรรมาภิบาลนั้น

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภาวิช ระบุว่า ได้ทำความเข้าใจแล้วและการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยยังเป็นปกติ ส่วนการเคลื่อนไหว พบเป็นเพียงอาจารย์ ในบางคณะที่มีปัญหา และถูกตรวจสอบโดยสภามหาวิทยาลัย เช่น คณะครุศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยจะตรวจสอบพฤติกรรมของบุคลากรที่ออกมาเคลื่อนไหว ปลุกระดมนักศึกษาจนเกิดความขัดแย้ง

ด้านนายสมยศ สีแสนซุย คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ตัวแทนคณาจารย์ที่ออกมาเคลื่อนไหว เผยว่า จะประเมินสถานการณ์และหารือกับเครือข่ายเพื่อหาแนวทางเคลื่อนไหว เพราะมองว่า ไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องให้นายกสภามหาวิทยาลัยลาออก จากข้อครหาด้านการบริหารงาน พร้อมจะพิจารณายื่นเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้หามาตรการคุ้มครองคณาจารย์ที่ออกมาเคลื่อนไหว โดยอ้างว่า ขณะนี้เริ่มได้รับผลกระทบ ถูกข่มขู่

 

กลับขึ้นด้านบน