"เรืองไกร" ยื่น กกต.สอบ 9 รมต.ถือหุ้นบริษัทเอกชน

"เรืองไกร" ยื่น กกต.สอบ 9 รมต.ถือหุ้นบริษัทเอกชน

"เรืองไกร" ยื่น กกต.สอบ 9 รมต.ถือหุ้นบริษัทเอกชน

รูปข่าว : "เรืองไกร" ยื่น กกต.สอบ 9 รมต.ถือหุ้นบริษัทเอกชน

ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยยื่นเรื่องถึง กกต.ขอให้ตรวจสอบการถือหุ้นของรัฐมนตรี 9 คนในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุความเป็นรัฐมนตรีอาจสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญจากกรณีการถือหุ้นในบริษัทเอกชน

วันนี้ ( 1 พ.ค.2560 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีนายพลวัตน์ พิรติชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ กกต. เป็นผู้รับเรื่องขอให้ตรวจสอบรัฐมนตรี 9 คนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีถือหุ้นสัมปทาน ซึ่งเข้าข่ายมีความผิดตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ในบทเฉพาะกาล มาตรา 264 วรรคสอง บัญญัติว่าหากรัฐมนตรีใดมีลักษณะต้องห้าม ต้องพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งในกรณีที่พบคือ มาตรา 170 (5) มาตรา 186 มาตรา 187 และมาตรา 184 (2) ที่ระบุว่า รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นายเรืองไกร ระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวได้ตรวจสอบจากบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ซึ่งพบว่า มีรัฐมนตรี 9 คน เข้าข่ายการกระทำเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ

หลังจาก กกต.รับเรื่องไปพิจารณาตามกระบวนการเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จะต้องสรุปส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งหากวินิจฉัยเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ รัฐมนตรีทั้ง 9 คน จะต้องพ้นจากตำแหน่ง และไม่สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ใน 2 ปี

ทั้งนี้ รายชื่อ 9 ครม. ที่นายเรืองไกรยื่นให้ กกต.สอบ คือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 2.นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 3.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 4.นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 5.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

6.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 7.นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 8.พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ 9.นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

กลับขึ้นด้านบน