ถอดบทเรียนอุบัติเหตุสงกรานต์ 2560 ก่อนเสนอ ครม.

ถอดบทเรียนอุบัติเหตุสงกรานต์ 2560 ก่อนเสนอ ครม.

ถอดบทเรียนอุบัติเหตุสงกรานต์ 2560 ก่อนเสนอ ครม.

รูปข่าว : ถอดบทเรียนอุบัติเหตุสงกรานต์ 2560 ก่อนเสนอ ครม.

กระทรวงมหาดไทยถอดบทเรียนอุบัติเหตุสงกรานต์ หลังพบจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง แต่ยังเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ก่อนเสนอมาตรการต่อคณะรัฐมนตรี

วันที่ 1 พ.ค.2560 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียนเรียนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

นายกฤษฎา กล่าวว่า การรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา แม้จำนวนผู้เสียชีวิตจะลดลง แต่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก จึงเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องหารือถึงมาตรการความปลอดภัยทางถนน ว่ามาตรการใดใช้ได้ผล มาตรการใดต้องปรับปรุง มาตรการใดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รวมทั้งการเพิ่มมาตรการใหม่ โดยจะไม่มีปิด ศปถ.

ขณะที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายลดอุบัติเหตุทางถนน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การปรับปรุงมาตรการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันควบคู่กับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน 2.การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น พร้อมทั้งปรับปรุงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม การออกประกาศควบคุมการจัดงานรื่นเริงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นเอกภาพ

ทั้งนี้ จะนำข้อสรุปเสนอต่อ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ หรือรับไปพิจารณาบังคับใช้ทั่วประเทศ

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน