"กรมชล"ยัน 9 เขื่อนเหนือปลอดภัยหลังแผ่นดินไหว 3.1 อ.แม่ลาว

"กรมชล"ยัน 9 เขื่อนเหนือปลอดภัยหลังแผ่นดินไหว 3.1 อ.แม่ลาว

"กรมชล"ยัน 9 เขื่อนเหนือปลอดภัยหลังแผ่นดินไหว 3.1 อ.แม่ลาว

รูปข่าว : "กรมชล"ยัน 9 เขื่อนเหนือปลอดภัยหลังแผ่นดินไหว 3.1 อ.แม่ลาว

รองอธิบดีกรมชลประทาน ระบุหลังเกิดแผ่นดินไหวศูนย์กลางอ.แม่ลาว จ.เชึยงราย 3.1 เมื่อวานนี้(2 พ.ค.) ยังยืนยันว่าเขื่อนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ทั้ง 9 แห่ง อาทิ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนแม่สรวย ยังปลอดภัยแข็งแรง ไม่กระทบจากแผ่นดินไหว

วันนี้(3 พ.ค.2560) นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจาก เมื่อเวลา 17.04 น.วานนี้( 2 พ.ค.)เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอ.แม่ลาว จ.เชียงราย วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.1 ซึ่งตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน  หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเขื่อนของกรมชลประทาน เข้าไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ของเขื่อนขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ ส่วนเขื่อนขนาดกลาง ได้แก่ เขื่อนแม่สรวย และเขื่อนดอยงู จ.เชียงราย ,เขื่อนแม่แหลงหลวง เขื่อนแม่ทะลบหลวง เขื่อนห้วยแม่ออน เขื่อนแม่จอกหลวง และเขื่อนห้วยมะนาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบวิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนแล้ว ยังไม่พบความเสียหายในตัวเขื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ สภาพตัวเขื่อนทุกแห่งที่กล่าวมาข้างต้น ยังอยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เขื่อนทุกแห่งของกรมชลประทาน จะถูกออกแบบให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้สูงถึง 7 ตามมาตราริกเตอร์ ดังนั้น เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง แข็งแรงของตัวเขื่อนแต่อย่างใด


อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของตัวเขื่อนทุกแห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี แม้ในยามปกติที่ไม่เกิดแผ่นดินไหวก็ตาม เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา

กลับขึ้นด้านบน