ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง-โยกย้ายขรก. 10 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง-โยกย้ายขรก. 10 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง-โยกย้ายขรก. 10 ตำแหน่ง

รูปข่าว : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง-โยกย้ายขรก. 10 ตำแหน่ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนผู้บริหารระดับสูง 10 ราย

วันนี้(4 พ.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ใจความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย ดังนี้

1. นายศักดิ์ สมบุญโต พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4. นายโชคชัย เดชอมรธัญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5. นายสุรพล แสวงศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

6. นายพศิน โกมลวิชญ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7. นายสุวิทย์ คำดี พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

8. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

9. นายนรภัทร ปลอดทอง พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

10. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ค.2560

กลับขึ้นด้านบน