กรมทางหลวงชนบทสร้างถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

กรมทางหลวงชนบทสร้างถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

กรมทางหลวงชนบทสร้างถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

รูปข่าว : กรมทางหลวงชนบทสร้างถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

กรมทางหลวงชนบทสร้างถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด กรมทางหลวงชนบทสร้างถนนสาย จ และ ฉ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558

กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย จ และ ฉ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทมีนโยบายพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน ส่งเสริมการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนและลดปัญหาการจราจรย่านชุมชน นอกจากนี้ยังสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.ตาก ที่กำหนดให้ อ.แม่สอด เป็นประตูการค้าชายแดน

จึงได้ก่อสร้างโครงการตามถนนผังเมืองรวม ถนนสาย จ และ ฉ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด ระยะทางรวม 6.401 กิโลเมตร โดยเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.705 กิโลเมตรและก่อสร้างเป็นถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 4.696 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 95 และอยู่ระหว่างสร้างทางเท้า ทาสีตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายจราจร โดยการก่อสร้างใช้งบประมาณ 234.261 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558


กลับขึ้นด้านบน