สอนผลิต "ดอกดารารัตน์" ทางออนไลน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สอนผลิต "ดอกดารารัตน์" ทางออนไลน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สอนผลิต "ดอกดารารัตน์" ทางออนไลน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รูปข่าว : สอนผลิต "ดอกดารารัตน์" ทางออนไลน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กระทรวงแรงงาน ระบุ 4 วัน มีจิตอาสาสมัครดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)กว่า 2,000 คน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเพิ่มช่องทางฝึกผ่านออนไลน์ เปิดทำพร้อมกัน 19 พ.ค.นี้

วันนี้ (6 พ.ค.2560) นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่มอบหมาย ให้สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ เตรียมจัดฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) พร้อมกันในวันที่ 19 พ.ค.2560 จำนวน 109 รุ่น โดยใช้สถานที่ฝึกของศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด รวม 85 แห่ง หรือสถานที่ที่เหมาะสม ปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสมัครเข้าฝึกอบรมแล้วกว่า 2,000 คน

การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำดอกดารารัตน์ไปถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากประชาชนที่ให้ความสนใจสมัครฝึกอบรมการทำดอกดารัตน์เป็นจำนวนมากแล้ว ผู้ประกอบการหลายแห่งต่างขอรับการสนับสนุนวิทยากรไปสอนในหน่วยงานอีกด้วย

 

 

นายธีรพล กล่าวว่า สถาบัน/ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบางจังหวัด เริ่มดำเนินการฝึกแล้ว ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามความต้องการของกลุ่มหรือผู้เข้าฝึกอบรม สำหรับในกรุงเทพมหานคร มีกำหนดฝึกระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. ที่วิทยาลัยการแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯ (วัดธาตุทอง)

และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสถานประกอบกิจการที่ไม่สามารถเดินทางไปฝึกอบรมตามสถานที่ ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกได้ กพร.จึงเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM.99.5 ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ผ่าน website ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ www.dsd.go.th ในเมนู it's your choice “คุณเลือกได้” แล้วคลิกเลือก “อาชีพอิสระ” หรือเลือกเมนู "สอนทำดอกดารัตน์ " ซึ่งเป็นสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่บนเว็ปไซด์ YouTube.com ให้คำแนะนำตั้งแต่การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ จนถึงขั้นการประกอบเป็นดอกดารารัตน์ ผู้ที่เข้าชม สามารถฝึกทำตามได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง

 

กลับขึ้นด้านบน