คพ.แจงฟื้นฟูช้า "สารตะกั่วคลิตี้"เหตุปรับใช้งบ 454 ล้านบาท

คพ.แจงฟื้นฟูช้า "สารตะกั่วคลิตี้"เหตุปรับใช้งบ 454 ล้านบาท

คพ.แจงฟื้นฟูช้า "สารตะกั่วคลิตี้"เหตุปรับใช้งบ 454 ล้านบาท

รูปข่าว : คพ.แจงฟื้นฟูช้า "สารตะกั่วคลิตี้"เหตุปรับใช้งบ 454 ล้านบาท

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แจงเหตุปรับลดงบโครงการฟื้นฟูสารตะกั่วลำห้วยคลิตี้ล่าช้า 1 ปี จากวงเงิน 584 ล้านบาทเหลือเพียง 454 ล้านบาท ระบุเร่งแก้ปัญหาและเยียวยาพื้นที่ คาดกลางปีนี้จัดจ้างผู้รับเหมาได้

วานนี้(6 พ.ค. 2560) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ. กล่าวว่ากรณีชาวบ้านคลิตี้เข้ายื่นหนังสือทวงถามการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ตามคำพิพากษาของศาลปก ครองสูงสุด เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2556 ทางคพ.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่คลิตี้มาโดยตลอด และไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน 22 ราย การจัดทำฝายดักตะกอนจำนวน 2 แห่งร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ การขุดรื้อหลุมฝังกลบตะกอนริมลำห้วย และการศึกษาวิธีการฟื้นฟูลำห้วยซึ่งดำเนินการ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษา

ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนของชาวบ้าน และในส่วนของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงกระบวนการทำงาน ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องให้ชาวบ้านคลิตี้ รับทราบพร้อมทั้งได้รับข้อห่วงใยของชาวบ้านเรื่องการจัดหาน้ำสะอาดแล้วเมื่อ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยได้รายงานความก้าวหน้าทำงานให้กับสำนักงานศาลปกครองทราบ อย่างต่อเนื่องในทุก 4 เดือน

นายจตุพร บอกว่า ส่วนการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ เบื้องต้นคพ.ได้รับงบประมาณ 584 ล้านบาท โดยได้จัดทำราคากลางแบบจ้างเหมาในเบื้องต้นที่ 582 ล้านบาท ประกาศประกวดราคาตามกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างฟื้นฟูล้ำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี มาแล้ว 2 ครั้ง

 

 

แต่ประกวดราคาครั้งแรกเมื่อเดือนพ.ค. 2559  มีความจำเป็นต้องยกเลิกเนื่องจากมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเพียงแค่รายเดียว จึงไม่เกิดการแข่งขัน ส่วนครั้งที่ 2 เมื่อเดือนส.ค.2559  กรมบัญชีกลางได้มีข้อวินิจฉัยให้อ้างอิงราคากลาง จากงานจ้างก่อสร้างจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำราคากลางใหม่เป็นที่ 454 ล้านบาท และดำเนินการต่อรองราคา โดยผู้เสนอราคาได้ยินดีปรับลดราคาลงให้เป็นไปตามราคากลางที่ คพ. ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว

ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณารายการ และราคาให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ จึงยังไม่ได้ประ กาศผลการประกวดราคา พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าสงวน และพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งชาวบ้านก็ได้รับทราบแล้วและพอใจในระดับหนึ่ง

อธิบดีคพ. ระบุว่า เนื่องจากโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว เป็นลักษณะงานไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน จึงมีความไม่ชัดเจนในระเบียบว่าโครงการฯ เข้าข่ายการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะใด คพ. จึงได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เพื่อหารือข้อระเบียบอย่างเป็นทางการในประเด็นวิธีการจ้าง การกำหนดราคากลาง และรายละเอียดของการประกวดราคา จำนวน 2 ครั้ง และได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจ้างจากสำนักงบประมาณในช่วงกลางเดือนเม.ย.นี้

และจากนี้ต้องรอขั้นตอนอนุมัติการจัดจ้างก่อน จึงจะประกาศให้มีผู้ชนะการประกวดราคาได้ หลังจากนั้น จึงจะแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่ง คพ. จะเร่งการลงนามในสัญญาให้เร็วที่สุด

 

กลับขึ้นด้านบน