"เนติวิทย์" เชื่อมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงในจุฬาฯ

"เนติวิทย์" เชื่อมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงในจุฬาฯ

"เนติวิทย์" เชื่อมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงในจุฬาฯ

รูปข่าว : "เนติวิทย์" เชื่อมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงในจุฬาฯ

หลังได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนใหม่ นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ถูกจับตามองค่อนข้างมาก เพราะไม่เพียงนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางการเมือง แต่เขายังมีแนวคิดคัดค้านขนบธรรมเนียมปฏิบัติหลายอย่างของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

การปฏิเสธขนบธรรมเนียมปฏิบัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นนิสิต หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ถูกจับตามองอีกครั้ง เมื่อได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนใหม่ ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเปรียบเสมือนฝ่ายตรวจสอบ โดยเฉพาะเมื่อเขามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ อบจ.ในฐานะฝ่ายบริหาร ซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยทั้งรับน้องก้าวใหม่, งานลอยกระทงจุฬาฯ และงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

รศ.บัญชา ชลาภิรมย์ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ยืนยันว่า เนติวิทย์ สามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งสำคัญนั้น ต้องอยู่ภายใต้บริบทและขนบธรรมเนียมของความเป็นจุฬาฯ ขณะที่นิสิตบางส่วนแม้ไม่ได้ร่วมลงคะแนน แต่เชื่อมั่นในความเป็นคนรุ่นใหม่ของเนติวิทย์ที่อาจนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนติวิทย์เริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมทบก่อนเป็นสมาชิกสามัญ และเป็น 1 ใน 3 คน ซึ่งเป็นตัวแทนคณะรัฐศาสตร์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกประธานสภานิสิต และได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนเสียง 27 จากองค์ประชุมทั้งหมด 36 คน สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือน ส.ส.มีหน้าที่ติดตามการทำงานขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เปรียบเหมือน ครม.ทั้งการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

กลับขึ้นด้านบน