นครปฐมเร่งกำจัดผักตบชวา ลอยติดตอม่อสะพานยาวกว่า 2 กม.

นครปฐมเร่งกำจัดผักตบชวา ลอยติดตอม่อสะพานยาวกว่า 2 กม.

นครปฐมเร่งกำจัดผักตบชวา ลอยติดตอม่อสะพานยาวกว่า 2 กม.

รูปข่าว : นครปฐมเร่งกำจัดผักตบชวา ลอยติดตอม่อสะพานยาวกว่า 2 กม.

จังหวัดนครปฐมเตรียมหามาตรการแก้ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนที่ขยายพันธุ์สะสมเต็มแม่น้ำช่วง อ.สามพราน ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

ชาวบ้านช่วยกันผลักดันผักตบชวาจำนวนมากที่ลอยมาติดตอม่อสะพานบริเวณแม่น้ำท่าจีน ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและการสัญจรทางเรือ

นายสมบูรณ์ แดงสวัสดิ์ กำนันตำบลบ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม กล่าวว่า ปัญหาผักตบชวาเรื้อรังมากว่า 10 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาหนักในช่วงเดือน มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม นอกจากผักตบที่ขยายพันธุ์รวดเร็วยังมีผักตบชวาจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาสมทบ เนื่องจากพื้นที่ จ.นครปฐม มีตอม่อสะพานถึง 7 แห่ง จึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผักตบชวาไหลลงสู่ทะเลไม่สะดวก

ขณะนี้ หน่วยงานท้องถิ่นทำได้เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการให้กำลังคนผลักดันให้ผักตบชวาลอยไปตามกระแสน้ำ และใช้ลูกบวบไม่ไผ่กันแม่น้ำช่วงน้ำขึ้น ไม่ให้ผักตบชวาไหลย้อนกลับ เนื่องจากไม่มีงบประมาณและวิธีการกำจัด

 

 

ผักตบชวาเป็นพื้นที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วผักตบชวา 1 ต้นสามารถให้เมล็ดได้ถึง 5 พันเมล็ด ผักตบชวา 10 ต้น จึงแพร่กระจายได้ถึง 1 ล้านต้นภายใน 1 ปี โดยแต่ละวันมีผักตบชวาจากแม่น้ำท่าจีนลอยลงสู่อ่าวไทยไม่น้อยกว่า 2 พันตัน และยังมีสะสมในแม่น้ำหลายจุดและมีปริมาณมาก หน่วยงานในพื้นที่จึงพยายามกำจัดด้วยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานขอเครื่องจักรจากหน่วยงานต่างๆ มาช่วยเหลือ

 

 

ผักตบชวาเป็นวัชพืชรายแรงเป็นอันดับ 8 ของโลก และกำลังเป็นปัญหาระดับชาติของไทย ที่ยังไม่สามารถจัดการได้ แม้จะมีสามารถนำไปสร้างมูลค่าได้ เช่น การทำปุ๋ย และจักสานเป็นสินค้าชุมชน แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง ทำให้ผักตบชวากระจายพันธุ์ในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ทำให้ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำกว่า 2,000 ล้านบาท

 

กลับขึ้นด้านบน