เลขาธิการสภาฯ ชี้ความจำเป็นจัดซื้อไอซีทีรัฐสภาใหม่วิธีพิเศษ

เลขาธิการสภาฯ ชี้ความจำเป็นจัดซื้อไอซีทีรัฐสภาใหม่วิธีพิเศษ

เลขาธิการสภาฯ ชี้ความจำเป็นจัดซื้อไอซีทีรัฐสภาใหม่วิธีพิเศษ

รูปข่าว : เลขาธิการสภาฯ ชี้ความจำเป็นจัดซื้อไอซีทีรัฐสภาใหม่วิธีพิเศษ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงเหตุจำเป็นจัดซื้อระบบสารสนเทศอาคารรัฐสภาใหม่ ด้วยวิธีพิเศษ เพื่อให้ทันกรอบเวลาและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ยืนยันจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบราชการ

วันนี้ (8 พ.ค.2560) นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบระบบไอซีที อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ด้วยวิธีการพิเศษ หลังจากถูกท้วงติงจาก อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โดยระบุว่า ทางคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีมติให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เพื่อไม่ให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนด โดยยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2555 และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และกรณีเป็นเรื่องของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการตั้งคณะกรรมการโครงการจัดซื้อ และไม่มีการเร่งรัดให้จัดซื้อโครงการอย่างที่ถูกกล่าวหา ส่วนการจัดสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 36

 

กลับขึ้นด้านบน