นายกฯ ปฏิเสธแสดงความเห็นปมเรือดำน้ำจีน-"วิษณุ" ยืนยันการจัดซื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง

นายกฯ ปฏิเสธแสดงความเห็นปมเรือดำน้ำจีน-"วิษณุ" ยืนยันการจัดซื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง

นายกฯ ปฏิเสธแสดงความเห็นปมเรือดำน้ำจีน-"วิษณุ" ยืนยันการจัดซื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง

รูปข่าว : นายกฯ ปฏิเสธแสดงความเห็นปมเรือดำน้ำจีน-"วิษณุ" ยืนยันการจัดซื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง

นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำจีนของกองทัพเรือ โดยขอให้เป็นไปตามกระบวนการ ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมั่นใจการจัดซื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง เพราะได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

วันนี้ (8 พ.ค.2560) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ตรวจสอบว่าโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ เพราะตาม พ.ร.บ.วิธีงบประมาณ หน่วยงานของรัฐที่จะก่อหนี้ผูกพัน ต้องเสนอเรื่องให้ ครม.อนุมัติภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นใช้บังคับ ซึ่งกรณีนี้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 แต่กลับพบว่ากองทัพเรือเสนอรายละเอียดการจัดซื้อให้ ครม.พิจารณาในวันที่ 18 เมษายน 2560 แต่หากกองทัพเรือเสนอเรื่องก่อนหน้านั้นภายในกรอบ 60 วัน เท่ากับ ครม.เซ็นเช็คเปล่า เพราะยังไม่มีรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับการลงนามจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐเป็นอีกประเด็นที่นายศรีสุวรรณ เชื่อว่าอาจเข้าข่ายหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 ที่ต้องเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อน จึงขอให้วินิจฉัยเรื่องนี้ว่าการลงนามจัดจ้างสร้างเรือดำน้ำเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นโมฆะหรือไม่

ด้านนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า จะเร่งเสนอเรื่องไปยังผู้ตรวจฯ เพื่อพิจารณา ส่วนที่จะมีการจ่ายเงินก้อนแรก 700 ล้านบาทในวันที่ 24 พฤษภาคมนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจระงับ แต่หากท้ายสุดศาลมีคำวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญ สามารถสั่งเพิกถอนได้ พร้อมเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวว่า ผู้เกี่ยวข้องให้ความเห็นใน 2 ประเด็นนี้แล้วว่าการจัดซื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง และไม่เข้าข่ายมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น ให้เป็นไปตามกระบวนการ

พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่หน่วยงานที่มีหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ ซึ่งกองทัพเรือยินดีรับการตรวจสอบ เพราะทำทุกอย่างตามระเบียบ ขั้นตอนและข้อกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาทางอัยการสูงสุดก็เข้ามาดูแลด้านกฎหมายของโครงการตั้งแต่เริ่มต้น

 

กลับขึ้นด้านบน