"ลุมพินีวัน" ในเนปาลเผชิญมลภาวะทางอากาศอย่างหนัก

"ลุมพินีวัน" ในเนปาลเผชิญมลภาวะทางอากาศอย่างหนัก

"ลุมพินีวัน" ในเนปาลเผชิญมลภาวะทางอากาศอย่างหนัก

รูปข่าว : "ลุมพินีวัน" ในเนปาลเผชิญมลภาวะทางอากาศอย่างหนัก

"ลุมพินีวัน" ในเนปาลสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า กำลังเผชิญมลภาวะทางอากาศอย่างหนัก มีผุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก ถึง 10 เท่า

นักวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า ปริมาณมลภาวะทางอากาศทั้งภายในและบริเวณโดยรอบลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเนปาล กำลังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงงานซีเมนต์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตอนุรักษ์

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ แสดงให้เห็นว่าอากาศบริเวณลุมพินีวันมีปริมาณมลภาวะที่เป็นอันตรายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ถึง 10 เท่า

ทั้งนี้ การปล่อยแก๊สคาร์บอนของโรงงานอุตสาหกรรมยังส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพโบราณสถาน รวมถึงสุขภาพประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน